Ao no Flag

Ao no Flag

อ่านเรื่อง Ao no Flagเรื่องราว “ความรักอันบริสุทธิ์ของเยาวชน” เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักเรียนสามคนในโรงเรียนมัธยมปีที่สามและปีสุดท้ายของพวกเขาพบกันในช่วงเวลาที่พวกเขากังวลเกี่ยวกับเส้นทางสำหรับอนาคตของพวกเขา การรอพวกเขาเป็นวันที่แสนหวาน เจ็บปวด และบีบคั้นหัวใจ

Ao no Flag