Apocalyptic Super System

Apocalyptic Super System

จุดจบของโลกกำลังมาถึง ความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วโลก และโลกกลายเป็นพื้นที่ล่าซอมบี้และสัตว์กลายพันธุ์ Zhao Tianlei ได้รับระบบซุปเปอร์ลึกลับโดยบังเอิญ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักบุญ แต่เมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าในโลกและการตายของเพื่อนร่วมชั้นของเขา เขาจะยืนเคียงข้างและดูว่า Zhao Tianlei ที่มีระบบอัปเกรดและแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร นำมนุษย์ ต่อสู้กับซากศพ ฟื้นฟู อารยธรรมมนุษย์?

Apocalyptic Super System
#ตอนที่ 328
19 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 327
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 326
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 325
06 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 324
06 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 323
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 322
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 321
21 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 320
21 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 319
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 318
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 317
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 316
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 315
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 314
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 313
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 312
21 มกราคม 2023
#ตอนที่ 311
18 มกราคม 2023
#ตอนที่ 310
18 มกราคม 2023
#ตอนที่ 309
11 มกราคม 2023
#ตอนที่ 308
11 มกราคม 2023
#ตอนที่ 307
06 มกราคม 2023
#ตอนที่ 306
06 มกราคม 2023
#ตอนที่ 305
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 304
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 303
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 302
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 301
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 300
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 299
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 298
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 297
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 296
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 295
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 294
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 293
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 292
08 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 291
05 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 290
05 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 289
05 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 288
05 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 287
28 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 286
28 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 285
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 284
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 283
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 282
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 281
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 280
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 279
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 278
20 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 277
22 กันยายน 2022
#ตอนที่ 276
22 กันยายน 2022
#ตอนที่ 275
22 กันยายน 2022
#ตอนที่ 274
22 กันยายน 2022
#ตอนที่ 273
09 กันยายน 2022
#ตอนที่ 272
09 กันยายน 2022
#ตอนที่ 271
09 กันยายน 2022
#ตอนที่ 270
09 กันยายน 2022
#ตอนที่ 269
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 268
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 267
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 266
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 265
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 264
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 263
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 262
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 261
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 260
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 259
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 258
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 257
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 256
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 255
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 254
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 253
24 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 252
24 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 251
16 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 250
16 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 249
09 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 248
09 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 247
02 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 246
02 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 245
25 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 244
25 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 243
18 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 242
18 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 241
12 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 240
12 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 239
05 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 238
05 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 237
27 เมษายน 2022
#ตอนที่ 236
27 เมษายน 2022
#ตอนที่ 235
20 เมษายน 2022
#ตอนที่ 234
20 เมษายน 2022
#ตอนที่ 233
14 เมษายน 2022
#ตอนที่ 232
14 เมษายน 2022
#ตอนที่ 231
07 เมษายน 2022
#ตอนที่ 230
07 เมษายน 2022
#ตอนที่ 229
31 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 228
31 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 227
23 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 226
23 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 225
16 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 224
16 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 223
09 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 222
09 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 221
02 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 220
02 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 219
24 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 218
24 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 217
17 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 216
17 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 215
11 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 214
11 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 213
02 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 212
02 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 211
25 มกราคม 2022
#ตอนที่ 210
25 มกราคม 2022
#ตอนที่ 209
19 มกราคม 2022
#ตอนที่ 208
19 มกราคม 2022
#ตอนที่ 207
13 มกราคม 2022
#ตอนที่ 206
13 มกราคม 2022
#ตอนที่ 205
13 มกราคม 2022
#ตอนที่ 204
13 มกราคม 2022
#ตอนที่ 203
03 มกราคม 2022
#ตอนที่ 202
03 มกราคม 2022
#ตอนที่ 201
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 200
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 199
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 198
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 197
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 196
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 195
01 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 194
01 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 193
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 192
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 191
16 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 190
16 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 189
16 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 188
16 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 187
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 186
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 185
27 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 184
27 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 183
27 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 182
27 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 181
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 180
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 179
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 178
06 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 177
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 176
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 175
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 174
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 173
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 172
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 171
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 170
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 169
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 168
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 167
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 166
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 165
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 164
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 163
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 162
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 161
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 160
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 159
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 158
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 157
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 156
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 155
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 154
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 153
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 152
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 151
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 150
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 149
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 148
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 147
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 146
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 145
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 144
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 143
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 142
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 141
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 140
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 139
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 138
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 137
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 136
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 135
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 134
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 133
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 132
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 131
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 130
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 129
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 128
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 127
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 126
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 125
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 124
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 123
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 122
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 121
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 120
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 119
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 118
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 117
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 116
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 115
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 114
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 113
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 112
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 111
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 110
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 109
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 108
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 107
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 106
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 105
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 104
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 103
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 102
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 101
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 100
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 99
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 98
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 97
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 96
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 95
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 94
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 93
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 92
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 91
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 90
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 89
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 88
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 87
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 86
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 85
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 84
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 83
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 82
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 81
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 80
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 79
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 78
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 77
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 76
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 75
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 74
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 73
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 72
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 71
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 70
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 69
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 68
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 67
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 66
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 65
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 64
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 63
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 62
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 61
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 60
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 59
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 58
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 57
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 56
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 55
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 54
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 53
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 52
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 51
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 50
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 49
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 48
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 47
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 46
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 45
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 44
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 43
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 42
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 41
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 40
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 39
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 38
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 37
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 36
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 35
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 34
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 33
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 32
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 31
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 30
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 29
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 28
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 27
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 26
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 25
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 24
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 23.2
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 23.1
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 22.2
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 22.1
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 21.2
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 21.1
04 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 20.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 20.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 19.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 19.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 18.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 18.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 17.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 17.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 16.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 16.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 15.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 15.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 14.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 14.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 13.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 13.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 12.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 12.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 11.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 10.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 10.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 9.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 9.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 8.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 8.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 7.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 7.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 6.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 6.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 5.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 5.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 4.2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 4.1
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 3
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 2
12 เมษายน 2021
#ตอนที่ 1
12 เมษายน 2021