Ateya no Tsubaki

Ateya no Tsubaki

Housen เป็นจิตรกรแนวอีโรติกในสมัยเอโดะ ผู้ซึ่งบังเอิญไปพบกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่คบหากับหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ของเขา ด้วยความช่วยเหลือจากสึบากิ เด็กสาวที่เขาบังเอิญเจอข้างถนนซึ่งดูเหมือนจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขามากกว่าตัวเขาและเป็นศิลปินเสียเอง พวกเขาเริ่มไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ การฆาตกรรม และบางครั้งเรื่องลึกลับ…

Ateya no Tsubaki
#ตอนที่ 66
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 65
30 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 64
29 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 63
28 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 62
27 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 61
27 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 60
25 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 59
24 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 58
23 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 57
22 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 56
21 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 55
20 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 54
19 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 53
18 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 52
17 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 51
16 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 50
15 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 49
14 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 48
13 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 47
12 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 46
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 45
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 44
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 43
08 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 42
07 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 41
06 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 40
05 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 39
04 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 38
03 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 37
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 36
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 35
28 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 34
27 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 33
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 32
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 31
24 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 30
23 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 29
22 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 28
21 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 27
20 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 26
19 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 25
18 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 24
17 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 23
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 22
15 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 21
14 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 20
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 19
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 18
11 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 17
10 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 16
09 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 15.1
15 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 15
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 14
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 13
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 12
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 11
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 10
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 9
02 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 8
01 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 7
31 มกราคม 2023
#ตอนที่ 6
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 5
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 4
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 3
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 2
26 มกราคม 2023
#ตอนที่ 1
26 มกราคม 2023