Beelzebub

Beelzebub

อ่าน Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย <br /> เรื่องราวของ ทัตสึมิ โองะ นักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับนักเลงโรงเรียนอื่นแต่อยู่ดีๆก็มีตาแก่ร่างใหญ่ คนหนึ่งลอยมาตามแม่นํ้ามาเขาได้เจอทารกคนหนึ่งอยู่ในตัว ของตาแก่คนนั้นและถูกบังคับเลี้ยง เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป และมีปีศาจสาวใช้นามว่า ฮิลด้า การูด้า ตามมามาดูแลหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต่างๆจะ เริ่มขึ้นต่อจากนี้ไปต่างหาก

Beelzebub
#ตอนที่ 240
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 239
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 238
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 237
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 236
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 235
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 234
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 233
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 232
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 231
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 230
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 229
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 228
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 227
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 226
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 225
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 224
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 223
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 222
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 221
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 220
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 219
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 218
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 217
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 216
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 215
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 214
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 213
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 212
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 211
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 210
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 209
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 208
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 207
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 206
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 205
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 204
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 203
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 202
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 201
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 200
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 199
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 198
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 197
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 196
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 195
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 194
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 193
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 192
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 191
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 190
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 189
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 188
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 187
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 186
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 185
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 184
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 183
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 182
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 181
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 180
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 179
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 178
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 177
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 176
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 175
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 174
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 173
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 172
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 171
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 170
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 169
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 168
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 167
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 166
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 165
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 164
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 163
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 162
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 161
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 160
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 159
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 158
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 157
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 156
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 155
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 154
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 153
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 152
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 151
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 150
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 149
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 148
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 147
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 146
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 145
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 144
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 143
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 142
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 141
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 140
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 139
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 138
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 137
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 136
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 135
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 134
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 133
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 132
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 131
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 130
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 129
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 128
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 127
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 126
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 125
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 124
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 123
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 122
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 121
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 120
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 119
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 118
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 117
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 116
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 115
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 114
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 113
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 112
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 111
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 110
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 109
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 108
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 107
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 106
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 105
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 104
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 103
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 102
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 101
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 100
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 99
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 98
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 97
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 96
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 95
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 94
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 93
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 92
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 91
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 90
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 89
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 88
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 87
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 86
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 85
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 84
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 83
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 82
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 81
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 80
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 79
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 78
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 77
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 76
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 75
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 74
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 73
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 72
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 71
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 70
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 69
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 68
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 67
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 66
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 65
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 64
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 63
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 62
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 61
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 60
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 59
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 58
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 57
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 56
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 55
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 54
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 53
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 52
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 51
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 50
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 49
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 48
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 47
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 46
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 45
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 44
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 43
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 42
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 41
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 40
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 39
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 38
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 37
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 36
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 35
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 34
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 33
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 32
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 31
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 30
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 29
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 28
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 27
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 26
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 25
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 24
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 23
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 22
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 21
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 20
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 19
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 18
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 17
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 16
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 15
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 14
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 13
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 12
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 11
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 10
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 9
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 8
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 7
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 6
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 5
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 4
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 3
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 2
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 1
02 สิงหาคม 2012