Berserk

Berserk

กัทส์ (Guts) นักดาบดำที่มีดาบขนาดมหึมา ตาขวาบอด มีแขนซ้ายเทียมทำด้วยเหล็ก และมีรอยตีตราประทับอยู่ที่ต้นคอ ได้ออกเดินทางตามหา “ก็อดแฮนด์” ทั้ง 5 ซึ่งเป็นเจ้าแห่งสาวกปีศาจทั้งปวง โดยกัทส์ได้เดินทางมาถึงเมืองๆหนึ่ง ที่ถูกครอบงำโดย “ปราสาทโคกะ (Koka Castle)” โดยเจ้าเมืองจะต้องส่งเครื่องบรรณาการทั้งทอง อาหาร รวมทั้งผู้หญิงและเด็กไปเป็นเครื่องสังเวยในปราสาทโคกะ เพื่อแลกกับการที่เมืองจะรอดพ้นจากการถูกทำลาย ที่เมืองแห่งนี้กัทส์ได้ช่วยเอลฟ์ที่ชื่อ พัค (Puck) ให้รอดพ้นจากอันตราย พัคจึงได้ติดตามและออกเดินทางร่วมกับกัทส์ไปนับแต่นั้นเป็นต้นมา กัทส์ ได้ต่อสู้กับเจ้าแห่งปราสาทโคกะ ซึ่งแท้จริงก็เป็นหนึ่งในสาวกของปีศาจ โดยกัทส์สามารถเอาชนะเจ้าแห่งปราสาทโคกะที่อยู่ในร่างของปีศาจงูได้ และออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป ต่อมาเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงรอยประทับที่ต้นคอของกัทส์ โดยรอยประทับตีตราดังกล่าวเป็นรอยประทับของผู้ที่เป็น “เหยื่อสังเวย” ผู้ที่ถูกตีตราต้องกลายเป็นอาหารของปีศาจ และจะถูกตามล่าโดยสาวกปีศาจทั้งหลาย กัทส์ที่มีรอยประทับตีตราอยู่ที่ต้นคอจึงถูกสาวกปีศาจตามล่าอยู่ตลอดเวลา แต่ก็สามารถต่อสู้เอาชีวิตรอดมาได้

Berserk
#ตอนที่ 343
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 342
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 341
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 340
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 339
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 338
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 337
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 336
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 335
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 334
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 333
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 332
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 331
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 330
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 329
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 328
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 327
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 326
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 325
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 324
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 323
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 322
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 321
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 320
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 319
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 318
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 317
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 316
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 315
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 314
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 313
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 312
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 311
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 310
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 309
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 308
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 307
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 306
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 305
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 304
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 303
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 302
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 301
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 300
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 299
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 298
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 297
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 296
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 295
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 294
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 293
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 292
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 291
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 290
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 289
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 288
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 287
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 286
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 285
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 284
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 283
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 282
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 281
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 280
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 279
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 278
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 277
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 276
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 275
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 274
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 273
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 272
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 271
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 270
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 269
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 268
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 267
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 266
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 265
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 264
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 263
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 262
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 261
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 260
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 259
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 258
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 257
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 256
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 255
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 254
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 253
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 252
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 251
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 250
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 249
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 248
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 247
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 246
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 245
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 244
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 243
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 242
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 241
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 240
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 239
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 238
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 237
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 236
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 235
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 234
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 233
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 232
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 231
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 230
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 229
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 228
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 227
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 226
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 225
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 224
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 223
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 222
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 221
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 220
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 219
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 218
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 217
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 216
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 215
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 214
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 213
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 212
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 211
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 210
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 209
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 208
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 207
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 206
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 205
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 204
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 203
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 202
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 201
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 200
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 199
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 198
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 197
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 196
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 195
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 194
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 193
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 192
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 191
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 190
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 189
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 188
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 187
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 186
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 185
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 184
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 183
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 182
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 181
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 180
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 179
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 178
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 177
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 176
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 175
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 174
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 173
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 172
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 171
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 170
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 169
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 168
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 167
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 166
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 165
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 164
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 163
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 162
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 161
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 160
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 159
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 158
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 157
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 156
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 155
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 154
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 153
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 152
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 151
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 150
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 149
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 148
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 147
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 146
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 145
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 144
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 143
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 142
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 141
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 140
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 139
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 138
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 137
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 136
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 135
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 134
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 133
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 132
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 131
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 130
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 129
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 128
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 127
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 126
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 125
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 124
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 123
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 122
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 121
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 120
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 119
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 118
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 117
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 116
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 115
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 114
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 113
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 112
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 111
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 110
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 109
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 108
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 107
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 106
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 105
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 104
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 103
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 102
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 101
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 100
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 99
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 98
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 97
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 96
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 95
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 94
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 93
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 92
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 91
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 90
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 88
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 87
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 86
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 85
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 84
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 83
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 82
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 81
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 80
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 79
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 78
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 77
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 76
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 75
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 74
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 73
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 72
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 71
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 70
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 69
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 68
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 67
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 66
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 65
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 64
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 63
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 62
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 61
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 60
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 59
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 57
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 56
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 55
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 54
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 53
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 52
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 51
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 50
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 49
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 48
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 47
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 46
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 45
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 44
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 43
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 42
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 41
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 40
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 39
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 38
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 37
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 36
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 35
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 34
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 33
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 31
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 30
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 29
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 28
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 27
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 26
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 25
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 24
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 23
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 22
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 21
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 20
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 19
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 18
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 17
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 16
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 15
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 14
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 13
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 12
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 11
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 10
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 9
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 8
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 7
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 6
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 5
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 4
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 1
07 สิงหาคม 2011