Black Butler

Black Butler

อ่านBlack Butler (Kuroshitsuji) คนลึกไขปริศนาลับ เรื่องย่อ เซบาสเตียน มิคาเอริส (Sebastian Michaelis) เป็นพ่อบ้านปิศาจที่คอยรับใช้เชล แฟนธ่อมไฮฟ์ (Ciel Phantomhive) ผู้นำตระกูลแฟนธ่อมไฮฟ์วัย12ปี และพ่อบ้านได้มาจากการพันธะสัญญาผูกมัดกับเซบาสเตียน ในสมัยคราที่เชลยังเป็นเด็ก เซบาสเตียนเป็นพ่อบ้านที่มีความสามารถที่เก่งกาจในการทำงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อม<br /> เหล่าคนรับใช้ของเชล ก็คือ บาร์ด (Bard) , ฟีเนียน (Finian) และ เมลิน (Maylene) เป็นพวกที่ไร้ซึ่งความสามารถ ส่งผลให้เซบาสเตียนจำเป็นต้องทำงานส่วนของพวกเขาให้ดีกว่าและสำเร็จเสมอ<br /> เซบาสเตียนมักจะช่วยเหลือเชล ในการแก้ไขปัญหายุ่งยากต่างๆภายในประเทศอังกฤษ

Black Butler
#ตอนที่ 108108
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 114
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 113
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 112
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 111
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 110
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 109
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 108
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 107
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 106
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 105
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 104
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 103
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 102
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 101
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 100.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 100
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 99
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 98
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 97
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 96
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 95
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 94
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 93
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 92
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 91
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 90
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 89
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 88
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 87
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 86
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 85
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 84
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 83
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 82
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 81
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 80
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 79
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 78
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 77
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 76
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 75
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 74
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 73
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 72
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 71
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 70
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 69
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 68
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 67
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 66
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 65
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 64
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 63
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 62
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 61
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 60
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 59
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 58
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 57
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 56
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 55
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 54
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 53
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 52
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 51
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 50
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 49
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 48
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 47
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 46
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 45
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 44
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 43
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 42
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 41
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 40
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 39
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 38
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 37
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 36
01 กุมภาพันธ์ 2016