Blue Lock

Blue Lock

อ่านเรื่อง Blue Lock เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการคัดออกของญี่ปุ่นจากฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งทำให้สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเริ่มโครงการสำรวจผู้เล่นระดับไฮสคูลที่จะเริ่มฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลปี 2022 อิซากิ โยอิจิ กองหน้า ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ไม่นานหลังจากที่ทีมของเขาเสียโอกาสในการไปทีมชาติ เพราะเขาส่งผ่านให้เพื่อนร่วมทีมที่มีทักษะน้อย – ที่พลาด – โดยไม่ต้องพยายามทำประตูเปลี่ยนเกมด้วยตัวเอง<br /> โค้ชของพวกเขาคือ Ego Jinpachi ซึ่งตั้งใจจะ “ทำลายฟุตบอลผู้แพ้ของญี่ปุ่น” โดยแนะนำระบบการฝึกซ้อมแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง: แยกกองหน้าอายุน้อย 300 คนในสถาบันที่เหมือนคุกที่เรียกว่า “Blue Lock” และทำให้พวกเขาผ่านการฝึกอบรมที่เข้มงวดเพื่อสร้าง ” กองหน้าที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดในโลก”<br /> ได้รับรางวัล Kodansha Manga Award ครั้งที่ 45 ในหมวด Shounen ในปี 2021

Blue Lock
#ตอนที่ 217
23 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 216
17 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 215
10 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 214
08 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 213
06 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 212
04 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 211
02 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 210
30 เมษายน 2023
#ตอนที่ 209
28 เมษายน 2023
#ตอนที่ 208
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 207
24 เมษายน 2023
#ตอนที่ 206
23 เมษายน 2023
#ตอนที่ 205
22 เมษายน 2023
#ตอนที่ 204
20 เมษายน 2023
#ตอนที่ 203
15 เมษายน 2023
#ตอนที่ 202
14 เมษายน 2023
#ตอนที่ 201
13 เมษายน 2023
#ตอนที่ 200
12 เมษายน 2023
#ตอนที่ 199
10 เมษายน 2023
#ตอนที่ 198
08 เมษายน 2023
#ตอนที่ 197
08 เมษายน 2023
#ตอนที่ 196
06 เมษายน 2023
#ตอนที่ 195
06 เมษายน 2023
#ตอนที่ 194
06 เมษายน 2023
#ตอนที่ 193
04 เมษายน 2023
#ตอนที่ 192
04 เมษายน 2023
#ตอนที่ 191
02 เมษายน 2023
#ตอนที่ 190
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 189
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 188
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 187
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 186
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 185
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 184
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 183
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 182
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 181
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 180
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 179
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 178
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 177
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 176
09 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 175
08 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 174
07 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 173
06 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 172
05 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 171
04 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 170
03 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 169
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 168
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 167
28 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 166
27 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 165
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 164
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 163
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 162
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 161
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 160
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 159
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 158
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 157
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 156
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 155
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 154
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 153
24 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 152
23 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 151
22 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 150
21 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 149
20 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 148
19 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 147
18 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 146
17 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 145
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 144
15 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 143
14 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 142
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 141
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 140
10 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 139
09 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 138
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 137
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 136
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 135
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 134
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 133
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 132
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 131
07 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 130
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 129
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 128
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 127
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 126
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 125
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 124
06 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 123
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 122
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 121
01 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 120
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 119
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 118
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 117
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 116
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 115
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 114
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 113
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 112
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 111
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 110
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 109
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 108
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 107
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 106
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 105
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 104
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 103
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 102
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 101
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 100
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 99
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 98
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 97
23 มกราคม 2023
#ตอนที่ 96
21 มกราคม 2023
#ตอนที่ 95
19 มกราคม 2023
#ตอนที่ 94
19 มกราคม 2023
#ตอนที่ 93
19 มกราคม 2023
#ตอนที่ 92
14 มกราคม 2023
#ตอนที่ 91
13 มกราคม 2023
#ตอนที่ 90
16 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 89
14 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 88
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 87
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 86
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 85
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 84
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 83
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 82
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 81
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 80
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 79
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 78
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 77
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 76
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 75
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 74
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 73
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 72
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 71
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 70
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 69
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 68
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 67
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 66
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 65
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 64
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 63
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 62
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 61
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 60
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 59
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 58
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 57
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 56
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 55
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 54
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 53
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 52
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 51
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 50
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 49
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 48
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 47
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 46
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 45
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 44
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 43
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 42
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 41
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 40
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 39
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 38
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 37
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 36
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 35
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 34
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 33
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 32
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 31
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 30
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 29
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 28
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 27
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 26
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 25
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 24
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 23
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 22
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 21
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 20
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 19
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 18
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 17
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 16
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 15
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 14
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 13
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 12
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 11
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 10
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 9
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 8
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 7
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 6
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 5
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 4
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 3
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 2
13 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 1
13 ตุลาคม 2022