Boku no Hero Academia (My Hero Academia)

Boku no Hero Academia (My Hero Academia)

อ่านมายฮีโร่ อคาเดเมีย ยุคสมัยหนึ่ง ได้มีเด็กที่เกิดมาพร้อม อัตลักษณ์ (Kosei, Quirk) ที่ทำให้ใช้ความสามารถพิเศษได้และเพิ่มจำนวนขึ้น กว่า 80% มีอัตลักษณ์ตั้งแต่เกิดจนการมีพลังพิเศษกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และจำเป็นต้องมีผู้ผดุงความยุติธรรมเพื่อป้องกันอาชญากรรมจากพวกผู้มีพลังพิเศษ เรื่องราวของ มิโดริยะ อิซึคุ (เดกุ) ที่เคยประทับใจกับฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรมตั้งแต่เด็ก ฝันอยากช่วยคนอื่นแต่ก็สิ้นหวังกับการที่ตนกลายเป็นพวกไร้อัตลักษณ์ หลังได้ช่วยเพื่อนร่วมชั้น ออลไมท์ ฮีโร่อันดับหนึ่ง แบ่งความสามารถเฉพาะที่สืบทอดมาให้กับเขา ส่งผลให้ เดกุ มีโอกาสมาเรียนในโรงเรียน ยูเอ ที่สอนเหล่าฮีโร่โดยเฉพาะ <h3 style="text-align: center;"><a href="https://cartoonth12.com/boku-no-hero-academia-ซับไทย/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ดูการ์ตูน อนิเมะออนไลน์ Boku no Hero Academia (My Hero Academia) มายฮีโร่ อคาเดเมีย พากย์ไทย/ซับไทย</a></h3>

Boku no Hero Academia (My Hero Academia)
#ตอนที่ 299
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 298
30 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 297
29 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 296
28 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 295
28 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 294
24 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 293
23 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 292
19 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 291
17 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 290
14 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 289
10 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 288
08 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 287
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 286
01 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 285
27 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 284
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 283
24 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 282
20 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 281
17 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 280
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 279
15 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 278
15 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 277
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 276
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 275
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 274
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 273
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 272
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 271
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 270
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 269
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 268
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 267
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 266
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 265
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 264
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 263
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 262
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 261
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 260
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 259
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 258
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 257
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 256
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 255
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 254
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 253
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 252
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 251
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 250
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 249
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 248
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 247
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 246
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 245
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 244
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 243
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 242
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 241
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 240
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 239
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 238
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 237
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 236
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 235
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 234
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 233
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 232
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 231
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 230
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 229
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 228
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 227
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 226
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 225
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 224
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 223
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 222
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 221
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 220
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 219
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 218
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 217
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 216
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 215
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 214
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 213
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 212.5
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 212
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 211
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 210
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 209
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 208
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 207
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 206
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 205
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 204
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 203
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 202
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 201
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 200
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 199
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 198
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 197
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 196
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 195
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 194
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 193
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 192
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 191
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 190
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 189
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 188
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 187
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 186
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 185
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 184
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 183
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 182
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 181
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 180
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 179
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 178
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 177
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 176
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 175
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 174
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 173
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 172
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 171
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 170
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 169
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 168
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 167
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 166
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 165
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 164
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 163
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 162
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 161
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 160
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 159
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 158
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 157
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 156
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 155
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 154
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 153
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 152
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 151
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 150
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 149
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 148
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 147
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 146
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 145
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 144
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 143
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 142
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 141
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 140
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 139
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 138
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 137
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 136
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 135
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 134
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 133
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 132
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 131
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 130
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 129
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 128
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 127
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 126
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 125
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 124
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 123
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 122
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 121
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 120
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 119
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 118
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 117
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 116
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 115
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 114
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 113
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 112
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 111
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 110
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 109
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 108
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 107
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 106
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 105
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 104
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 103
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 102
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 101
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 100
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 99
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 98
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 97
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 96
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 95
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 94
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 93
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 92
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 91
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 90
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 89
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 88
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 87
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 86
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 85
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 84
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 83
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 82
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 81
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 80
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 79
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 78
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 77
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 76
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 75
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 74
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 73
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 72
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 71
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 70
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 69
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 68
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 67
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 66
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 65
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 64
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 63
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 62
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 61
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 60
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 59
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 58
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 57
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 56
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 55
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 54
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 53
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 52
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 51
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 50
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 49
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 48
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 47
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 46
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 45
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 44
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 43
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 42
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 41
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 40
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 39
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 38
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 37
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 36
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 35
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 34
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 33
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 32
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 31
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 30
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 29
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 28
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 27
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 26
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 25
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 24
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 23
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 22
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 21
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 20
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 19
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 18
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 17
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 16
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 15
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 14
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 13
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 12
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 11
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 10
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 9
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 8
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 7
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 6
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 5
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 4
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 3
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 2
02 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 1
02 มีนาคม 2011