Chirudoren

Chirudoren

ค่าทำงาน ครึ่งปี 3 ล้านเยน งานคือการเป็นผู้ดูแลเด็ก. อิงาราชิ โทโอรุ นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่เป็นสถานที่อันห่างไกลของภูมิภาคโทโฮคุ. ครูใหญ่ที่เหมือนกับเทพธิดา และรอยยิ้มอันไร้เดียงสาของบรรดาเด็กๆ… ทว่า มีแค่เด็กที่อาศัย ณ สถานที่แห่งนั้น ซึ่งได้เคยทำ 「งาน」แห่งบาปมหันต์ต้องห้าม ไปเสียแล้ว

Chirudoren
#ตอนที่ 12
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 11
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 10
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 9
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 8
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 7
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 6.5
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 6
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 5
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 4.2
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 4.1
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 3.2
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 3.1
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 2.2
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 2.1
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 1.2
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 1.1
16 สิงหาคม 2021