Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo

Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo

อ่านDouluo Dalu ภาค3 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสปิริต เผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปโต้วหลัวก็ได้ครอบครองทั้งมหาสมุทรและค้นพบทวีปใหม่สองแห่ง หลังจากที่สัตว์อสูรสปิริตโดนไล่ล่าโดยผู้เชี่ยวชาญสปิริตก็แทบจะทำให้พวกมันสูญพันธ์ หลังจากที่นิ่งเฉยมาเป็นเวลานาน ราชาของสัตว์อสูรสปิริตก็ได้ตื่นขึ้นในป่าแห่งดวงดารา และออกนำเหล่าคนในตระกูลของตนเข้าล้างแค้นเผ่าพันธ์มนุษย์! ถังอู่หลินผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณอันแข็งแกร่ง แต่ว่าเมื่อสปิริตของเขาถูกปลุกพลังขึ้นมา มันกลับเป็น… แต่ด้วยพรสวรรค์อันหาที่เปรียบไม่ได้ ตำนานของราชามังกรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo
#ตอนที่ 189
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 188
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 187
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 186
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 185
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 184
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 183
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 182
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 181
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 180
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 179
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 178
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 177
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 176
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 175
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 174
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 173
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 172
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 171
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 170
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 169
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 168
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 167
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 166
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 165
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 164
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 163
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 162
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 161
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 160
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 159
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 158
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 157
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 156
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 155
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 154
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 153
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 152
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 151
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 150
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 149
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 148
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 147
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 146
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 145
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 144
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 143
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 142
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 141
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 140
07 กันยายน 2021
#ตอนที่ 139
07 กันยายน 2021
#ตอนที่ 138
07 กันยายน 2021
#ตอนที่ 137
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 136
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 135
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 134
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 133
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 132
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 131
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 130
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 129
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 128
18 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 127
18 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 126
18 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 125
18 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 124
17 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 123
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 122
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 121
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 120
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 119
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 118
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 117
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 116
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 115
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 114
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 113
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 112
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 111
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 110
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 109
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 108
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 107
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 106
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 105
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 104
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 103
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 102
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 101
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 100
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 99
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 98
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 97
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 96
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 95
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 94
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 93
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 92
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 91
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 90
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 89
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 88
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 87
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 86
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 85
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 84
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 83
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 82
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 81
11 เมษายน 2021
#ตอนที่ 80
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 79
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 78
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 77
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 76
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 75
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 74
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 73
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 72
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 71
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 70
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 69
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 68
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 67
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 66
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 65
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 64
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 63
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 62
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 61
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 60
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 59
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 58
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 57
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 56
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 55
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 54
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 53
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 52
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 51
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 50
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 49
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 48
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 47
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 46
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 45
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 44
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 43
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 42
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 41
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 40
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 39
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 38
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 37
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 36
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 35
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 34
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 33
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 32
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 31
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 30
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 29
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 28
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 27
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 26
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 25
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 24
06 เมษายน 2021
#ตอนที่ 23
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 22
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 21
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 20
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 19
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 18
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 17
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 16
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 15
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 14
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 13
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 12
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 11
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 10
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 9
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 8
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 7
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 6
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 5
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 4
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 3
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 2
02 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 1
02 มิถุนายน 2011