Dr. Player

Dr. Player

เรย์มอนด์เป็นลูกนอกสมรสของกษัตริย์ หลังจากถูกเหยียดหยามและอับอาย เขาก็หนีไปและกลายเป็นผู้รักษา&#8230;แต่กลับถูกเยาะเย้ยเพราะได้แรงค์ F แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น<br /> [คุณตื่นขึ้นในฐานะผู้เล่นแล้ว!] [งาน: ศัลยแพทย์ (ระดับ SSS)] เรย์มอนด์ได้รับความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่มีในโลกนี้ ตำนานอันยิ่งใหญ่ของ Raymond ศัลยแพทย์คนแรกเริ่มขึ้นแล้ว!<br /> หมายเหตุ: Doctor Player เป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการจากนวนิยาย

Dr. Player
#ตอนที่ 41
23 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 40
21 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 39
03 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 38
03 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 37
08 เมษายน 2023
#ตอนที่ 36
06 เมษายน 2023
#ตอนที่ 35
23 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 34
15 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 33
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 32
01 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 31
27 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 30
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 29
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 28
19 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 27
01 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 26
18 มกราคม 2023
#ตอนที่ 25
11 มกราคม 2023
#ตอนที่ 24
05 มกราคม 2023
#ตอนที่ 23
04 มกราคม 2023
#ตอนที่ 22
27 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 21
26 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 20
24 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 19
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 18
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 17
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 16
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 15
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 14
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 13
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 12
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 11
22 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 10
22 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 9
22 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 8
22 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 7
22 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 6
18 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 5
18 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 4
15 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 3
11 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 2
06 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 1
05 ธันวาคม 2022