Emperor LingTian

Emperor LingTian

อ่านEmperor LingTian เรื่องย่อ หลิงเจี้ยนเฉินปรมาจารย์แห่งเทพจักรพรรดิกลับมาเกิดใหม่ในฐานะมนุษย์และเขาได้เริ่มต้นชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อเอาชนะทุกคนที่ต่อต้านเขา! อัจฉริยะ? แม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นนักเรียนของฉัน พูดถึงอัจฉริยะและปรมาจารย์? แม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิก็ยังรับใช้ฉันด้วยความเคารพเพื่อรับคำชี้แนะของฉันคุณจะมีใครเหนือกว่าฉันหรือไม่? ความงาม? คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพธิดาที่สวยที่สุดใน Divine Realm หรือไม่? เธอพยายามทุกอย่างเพื่ออยู่กับฉัน … ทุกคนในสวรรค์ฟังคำสั่งของฉันฉันเป็นคนเดียวในทั้งแปดอาณาจักรในสวรรค์

Emperor LingTian
#ตอนที่ 212
28 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 211
14 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 210
13 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 209
31 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 208
30 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 207
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 206
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 205
17 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 204
11 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 203
10 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 202
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 201
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 200
29 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 199
28 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 198
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 197
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 196
15 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 195
15 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 194
06 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 193
06 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 192
03 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 191
02 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 190
29 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 189
28 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 188
23 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 187
23 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 186
16 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 185
14 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 184
10 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 183
07 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 182
03 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 181
02 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 180
30 เมษายน 2022
#ตอนที่ 179
25 เมษายน 2022
#ตอนที่ 178
22 เมษายน 2022
#ตอนที่ 177
22 เมษายน 2022
#ตอนที่ 176
17 เมษายน 2022
#ตอนที่ 175
13 เมษายน 2022
#ตอนที่ 174
11 เมษายน 2022
#ตอนที่ 173
07 เมษายน 2022
#ตอนที่ 172
06 เมษายน 2022
#ตอนที่ 171
30 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 170
30 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 169
22 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 168
20 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 167
17 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 166
16 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 165
09 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 164
08 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 163
08 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 162
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 161
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 160
24 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 159
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 158
22 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 157
21 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 156
21 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 155
11 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 154
09 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 153
01 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 152
31 มกราคม 2022
#ตอนที่ 151
27 มกราคม 2022
#ตอนที่ 150
25 มกราคม 2022
#ตอนที่ 149
24 มกราคม 2022
#ตอนที่ 148
18 มกราคม 2022
#ตอนที่ 147
17 มกราคม 2022
#ตอนที่ 146
16 มกราคม 2022
#ตอนที่ 145
15 มกราคม 2022
#ตอนที่ 144
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 143
06 มกราคม 2022
#ตอนที่ 142
05 มกราคม 2022
#ตอนที่ 141
04 มกราคม 2022
#ตอนที่ 140
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 139
26 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 138
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 137
24 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 136
20 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 135
19 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 134
18 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 133
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 132
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 131
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 130
08 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 129
07 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 128
01 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 127
01 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 126
30 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 125
29 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 124
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 123
22 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 122
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 121
20 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 120
11 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 119
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 118
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 117
03 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 116
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 115
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 114
31 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 113
26 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 112
25 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 111
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 110
23 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 109
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 108
17 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 107
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 106
15 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 105
09 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 104
09 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 103
04 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 102
03 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 101
28 กันยายน 2021
#ตอนที่ 100
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 99
26 กันยายน 2021
#ตอนที่ 98
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 97
20 กันยายน 2021
#ตอนที่ 96
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 95
18 กันยายน 2021
#ตอนที่ 94
16 กันยายน 2021
#ตอนที่ 93
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 92
07 กันยายน 2021
#ตอนที่ 91
29 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 90
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 89
20 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 88
19 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 87
11 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 86
10 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 85
03 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 84
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 83
26 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 82
25 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 81
19 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 80
19 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 79
12 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 78
11 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 77
03 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 76
02 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 75
02 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 74
02 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 73
17 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 72
10 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 71
10 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 70
10 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 69
30 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 68
21 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 67
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 66
12 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 65
12 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 64
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 63
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 62
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 61
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 60
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 59
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 58
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 57
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 56
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 55
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 54
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 53
26 เมษายน 2021
#ตอนที่ 52
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 51
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 50
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 49
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 48
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 47
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 46
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 45
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 44
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 43
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 42
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 41
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 40
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 39
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 38
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 37
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 36
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 35
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 34
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 33
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 32
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 31
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 30
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 29
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 28
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 27
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 26
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 25
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 24
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 23
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 22
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 21
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 20
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 19
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 18
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 17
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 16
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 15
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 14
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 13
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 12
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 11
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 10
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 9
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 8
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 7
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 6
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 5
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 4
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 3
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 2
02 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 1
02 มีนาคม 2021