The Heavenly Demon Can’t Live a Normal Life

The Heavenly Demon Can’t Live a Normal Life

“นี่คือภารกิจที่ฉันถูกส่งไปโดยเหล่าทวยเทพเหรอ? หรือนี่เป็นเพียงการลงโทษจากสวรรค์?” Junghyeok Baek จอมมารผู้ยิ่งใหญ่แห่ง Murim พบว่าเขากลับชาติมาเกิดในร่างของ Roman Dimitri ลูกชายที่มีไหวพริบของบารอนที่หมกมุ่นอยู่กับความฟุ่มเฟือยของวิถีชีวิตของชนชั้นสูง แต่ด้วยสถานะใหม่ของเขา Jung-hyeok พร้อมที่จะเขย่าสิ่งต่างๆในทวีป Salamander อสูรศักดิ์สิทธิ์จะทำสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่? และในที่สุดเขาจะได้รับคำตอบของการกลับชาติมาเกิดอันลึกลับนี้หรือไม่?

The Heavenly Demon Can’t Live a Normal Life
#ตอนที่ 64
16 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 63
10 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 62
03 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 61
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 60
22 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 59
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 58
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 57
09 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 56
02 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 55
26 มกราคม 2023
#ตอนที่ 54
19 มกราคม 2023
#ตอนที่ 53
11 มกราคม 2023
#ตอนที่ 52
07 มกราคม 2023
#ตอนที่ 51
01 มกราคม 2023
#ตอนที่ 50
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 49
17 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 48
10 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 47
03 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 46
26 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 45
17 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 44
14 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 43
10 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 42
06 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 41
02 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 40
02 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 39
02 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 38
06 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 37
06 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 36
15 กันยายน 2022
#ตอนที่ 35
04 กันยายน 2022
#ตอนที่ 34
04 กันยายน 2022
#ตอนที่ 33
04 กันยายน 2022
#ตอนที่ 32
04 กันยายน 2022
#ตอนที่ 31
17 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 30
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 29
05 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 28
27 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 27
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 26
20 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 25
13 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 24
07 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 23
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 22
29 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 21
26 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 20
24 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 19
21 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 18
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 17
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 16
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 15
26 กันยายน 2021
#ตอนที่ 14
26 กันยายน 2021
#ตอนที่ 13
26 กันยายน 2021
#ตอนที่ 12
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 11
18 กันยายน 2021
#ตอนที่ 10
18 กันยายน 2021
#ตอนที่ 9
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 8
09 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 7
03 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 6
31 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 5
27 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 4
15 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 3
27 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 2
27 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 1
27 มิถุนายน 2021