Far Away From Cold

Far Away From Cold

อ่านมังงะวายเรื่อง Far Away From Cold Far Away From Cold เรื่องย่อ<br /> นี่เป็นเรื่องราวของ Luo Xiaogongju ที่ไล่ตามเพื่อนกับผู้อื่น การโจมตีความยากจน x การเสพติดที่สะอาด เจ้าหญิงน้อย Luo Lin Yuan เกิดมาบอบบางและมีใบหน้าที่ดี Yu Han Schrodinger เป็นคนตรงและนอนเพียงสามชั่วโมงต่อวัน Yu Han ไม่ต้องการให้ Luo Lin เข้าใกล้เขามากเกินไป Luo Lin ต้องการเข้าใกล้เขาไกล

Far Away From Cold