Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist

อ่านแขนกลคนแปรธาตุ เรื่องย่อ ในโลกที่มีการเล่นแร่แปรธาตุเอ็ดเวิร์ด (Edward)และ อัลฟอนส์ (Alphonse) สองพี่น้องตระกูล เอลริค (Elric) เศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียแม่ไปทั้ง คู่จึง ตัดสินใจใช้วิชา “สร้างร่างมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามสูงสุดของวิชา“เล่นแร่แปรธาตุ” เพื่อปลุกให้แม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง แต่เอ็ดเวิร์ดต้องสูญเสียเสียแขนขวา ส่วนอัลฟองเซ่ต้องสูญเสียร่างกายทั้งหมดเอ็ดเวิร์ดจึงได้สละแขนขวาและขาซ้าย ของตนเองเพื่อ แลกกับวิญญาณของอัลฟองเซ่มาใส่ไว้ในชุดเกราะ<br /> หลังจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจ เผาบ้านของตนเองและออกเดินทาง เพื่อไปเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งชาติ”และออกตามหา “ศิลานักปราชญ์”ซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่าง กลับคืนมา

Fullmetal Alchemist
#ตอนที่ 160
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 159
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 158
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 157
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 156
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 155
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 154
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 153
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 152
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 151
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 150
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 149
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 148
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 147
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 146
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 145
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 144
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 143
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 142
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 141
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 140
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 139
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 138
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 137
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 136
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 135
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 133.1
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 133
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 132
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 131
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 130
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 129
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 128
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 127
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 126
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 125
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 124
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 123
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 122
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 121
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 120
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 119
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 118
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 117
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 116
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 115
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 114
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 113
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 112
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 111
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 110
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 109
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 108
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 107
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 106
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 105
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 104
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 103
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 102
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 101
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 100
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 99
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 98
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 97
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 96
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 95
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 94
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 93
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 92
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 91
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 90
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 89
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 88
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 87
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 86
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 85
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 84
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 83
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 82
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 81
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 80
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 79
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 78
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 77
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 76
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 75
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 74
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 73
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 72
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 71
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 70
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 69
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 68
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 67
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 66
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 65
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 64
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 63
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 62
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 61
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 60
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 59
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 58
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 57
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 56
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 55
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 54
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 53
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 52
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 51
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 50
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 49
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 48
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 47
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 46
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 45
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 44
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 43
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 42
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 41
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 40
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 39
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 38
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 37
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 36
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 35
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 34
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 33
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 32
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 31
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 30
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 29
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 28
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 27
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 26
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 25
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 24
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 23
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 22
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 21
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 20
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 19
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 18
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 17
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 16
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 15
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 14
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 13
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 12
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 11
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 10
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 9
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 8
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 7
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 6
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 5
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 4
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 3
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 2
03 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 1
03 มิถุนายน 2011