Gakkou Kaidan

Gakkou Kaidan

อ่าน Gakkou Kaidan ชั่วโมงเรียนพิศวง <br /> Gakko no Kaidan หรือชื่ออังกฤษคือ School Ghost Stories หรือชื่อไทย ชั่วโมงเรียนพิศวง วาดเมื่อปี 1995 มีทั้งหมด 15 เล่มจบ แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกคือเล่ม 1-5 เป็นเรื่องราวของพระเอกนาม “ยามางิชิ” นักเรียนมัธยมปลายที่แสนจะธรรมดา ที่ต้องผจญกับสิ่งลึกลับจำพวกปีศาจ ภูตผี อสูรกาย และฆาตกรโรคจิตมากมายเข้ามาในชีวิตของเขา ซึ่งบางครั้งเขาก็ตาย!! แต่นั้นเขาก็มีพลังอมตะคืนชีพทุกครั้งพร้อมกับเจอเรื่องสยองขวัญเรื่องใหม่ในครั้งต่อไป และด้วยการดำเนินเรื่องแบบจบในตอน 10 หน้าแบบหักมุม ส่งผลทำให้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่น ส่งผลทำให้นักเขียนผู้นี้รู้จักในทันที

Gakkou Kaidan
#ตอนที่ 264
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 263
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 262
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 261
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 260
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 259
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 258
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 257
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 256
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 255
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 254
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 253
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 252
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 251
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 250
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 249
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 248
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 247
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 246
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 245
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 244
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 243
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 242
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 241
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 240
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 239
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 238
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 237
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 236
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 235
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 234
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 233
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 232
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 231
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 230
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 229
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 228
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 227
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 226
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 225
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 224
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 223
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 222
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 221
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 220
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 219
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 218
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 217
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 216
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 215
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 214
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 213
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 212
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 211
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 210
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 209
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 208
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 207
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 206
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 205
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 204
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 203
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 202
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 201
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 200
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 199
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 198
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 197
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 196
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 195
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 194
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 193
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 192
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 191
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 190
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 189
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 188
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 187
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 186
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 185
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 184
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 183
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 182
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 181
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 180
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 179
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 178
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 177
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 176
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 175
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 174
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 173
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 172
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 171
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 170
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 169
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 168
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 167
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 166
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 165
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 164
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 163
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 162
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 161
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 160
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 159
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 158
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 157
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 156
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 155
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 154
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 153
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 152
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 151
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 150
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 149
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 148
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 147
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 146
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 145
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 144
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 143
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 142
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 141
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 140
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 139
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 138
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 137
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 136
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 135
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 134
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 133
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 132
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 131
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 130
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 129
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 128
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 127
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 126
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 125
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 124
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 123
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 122
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 121
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 120
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 119
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 118
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 117
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 116
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 115
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 114
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 113
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 112
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 111
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 110
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 109
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 108
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 107
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 106
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 105
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 104
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 103
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 102
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 101
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 100
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 99
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 98
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 97
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 96
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 95
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 94
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 93
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 92
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 91
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 90
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 89
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 88
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 87
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 86
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 85
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 84
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 83
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 82
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 81
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 80
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 79
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 78
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 77
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 76
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 75
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 74
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 73
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 72
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 71
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 70
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 69
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 68
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 67
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 66
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 65
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 64
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 63
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 62
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 61
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 60
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 59
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 58
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 57
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 56
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 55
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 54
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 53
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 52
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 51
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 50
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 49
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 48
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 47
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 46
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 45
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 44
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 43
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 42
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 41
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 40
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 39
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 38
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 37
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 36
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 35
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 34
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 33
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 32
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 31
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 30
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 29
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 28
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 27
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 26
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 25
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 24
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 23
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 22
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 21
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 20
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 19
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 18
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 17
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 16
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 15
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 14
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 13
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 12
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 11
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 10
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 9
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 8
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 7
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 6
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 5
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 4
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 3
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 2
01 มีนาคม 2020
#ตอนที่ 1
01 มีนาคม 2020