Genius Cook Ajinosuke

Genius Cook Ajinosuke

อ่าน Genius Cook Ajinosuke อาจิโนะสุเกะ จอมคนก้นครัว โทคุงาว่า ยูซาคุ เป็นพ่อครัวอัจฉริยะในตำนาน เจ้าของฉายาโมซึ (ร้อยลิ้น) หลังจากที่เสียชีวิตไปร้านอาหารตะวันตกเล็กๆ ที่ทำก็ตกต่ำ หลานปู่คนเดียว โทคุงาว่า อาจิโนะสุเกะ (ป. 6) ที่อย่างอื่นไม่เอาไหนยกเว้นทำอาหารก็เป็นกุ๊กแทนแม่ที่ไม่มีฝีมือด้านนี้เลย วันหนึ่ง ชินงูจิ โทรุ เป็นอดีตหัวหน้าแผนกอาหารโรงแรมไดเทโคขุอันดับหนึ่งในวงการอาหารญี่ปุ่น (แต่สมัยก่อนก็แพ้ยูซาคุมาตลอด) ปัจจุบันเป็นนักชิมอาหารเจ้าของฉายาผู้ตรวจการประจำวงการอาหารที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในญี่ปุ่น ได้ข่าวเลยมาร้านและสั่งข้าวราด อาจิโนะสุเกะโดนวิจารณ์ว่าพ่อครัวประถม ฝีมือประถม ทำให้ร้านไม่มีลูกค้า แม่เครียดจนป่วย อาจิโนะสุเกะเลยพยายามทำใหม่จนได้ยินเสียงจากอาหารและสามารถทำข้าวราดอันเป็นที่พอใจของชินงุจิได้ ในด้านสังคม

Genius Cook Ajinosuke
#ตอนที่ 39
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 38
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 37
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 36
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 35
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 34
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 33
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 32
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 31
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 30
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 29
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 28
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 27
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 26
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 25
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 24
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 23
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 22
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 21
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 20
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 19
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 18
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 17
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 16
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 15
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 14
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 13
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 12
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 11
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 10
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 9
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 8
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 7
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 6
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 5
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 4
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 3
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 2
02 สิงหาคม 2012
#ตอนที่ 1
02 สิงหาคม 2012