High Energy Strikes

High Energy Strikes

อ่านHigh Energy Strikes เรื่องย่อ หลังจากภัยพิบัติปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญคือการขาดแคลนพลังงาน! จึงถือกำเนิดอาชีพใหม่เอี่ยมขึ้นโดยควบคุมองค์ประกอบต่างๆเช่นเหล็กทองแดงฟอสฟอรัสทองซิลิคอนและคาร์บอนซึ่งเป็นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก การเริ่มต้นระบบที่ทรงพลังเยาวชนเริ่มได้รับภารกิจบังคับครั้งแล้วครั้งเล่า! ภารกิจที่ท้าทายที่เต็มไปด้วยอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าเขาค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและเดินต่อไปเรื่อย ๆ บนเส้นทางสู่ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ …

High Energy Strikes
#ตอนที่ 216
02 มิถุนายน 2023
#ตอนที่ 215
01 มิถุนายน 2023
#ตอนที่ 214
01 มิถุนายน 2023
#ตอนที่ 213
30 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 212
22 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 211
21 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 210
20 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 209
20 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 208
17 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 207
13 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 206
13 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 205
13 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 204
09 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 203
08 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 202
07 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 201
06 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 200
06 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 199
03 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 198
03 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 197
01 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 196
29 เมษายน 2023
#ตอนที่ 195
28 เมษายน 2023
#ตอนที่ 194
27 เมษายน 2023
#ตอนที่ 193
27 เมษายน 2023
#ตอนที่ 192
27 เมษายน 2023
#ตอนที่ 191
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 190
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 189
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 188
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 187
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 186
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 185
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 184
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 183
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 182
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 181
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 180
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 179
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 178
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 177
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 176
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 175
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 174
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 173
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 172
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 171
26 เมษายน 2023
#ตอนที่ 170
23 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 169
23 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 168
23 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 167
23 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 166
22 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 165
21 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 164
06 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 163
31 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 162
31 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 161
24 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 160
23 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 159
22 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 158
17 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 157
16 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 156
09 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 155
08 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 154
28 กันยายน 2022
#ตอนที่ 153
27 กันยายน 2022
#ตอนที่ 152
20 กันยายน 2022
#ตอนที่ 151
19 กันยายน 2022
#ตอนที่ 150
18 กันยายน 2022
#ตอนที่ 149
17 กันยายน 2022
#ตอนที่ 148
14 กันยายน 2022
#ตอนที่ 147
12 กันยายน 2022
#ตอนที่ 146
06 กันยายน 2022
#ตอนที่ 145
05 กันยายน 2022
#ตอนที่ 144
01 กันยายน 2022
#ตอนที่ 143
31 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 142
27 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 141
26 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 140
24 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 139
23 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 138
19 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 137
17 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 136
14 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 135
13 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 134
09 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 133
06 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 132
04 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 131
03 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 130
02 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 129
01 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 128
30 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 127
30 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 126
28 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 125
27 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 124
27 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 123
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 122
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 121
23 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 120
22 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 119
21 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 118
20 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 117
20 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 116
19 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 115
18 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 114
15 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 113
15 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 112
14 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 111
13 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 110
12 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 109
11 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 108
09 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 107
08 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 106
07 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 105
06 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 104
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 103
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 102
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 101
01 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 100
30 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 99
29 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 98
26 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 97
24 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 96
21 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 95
21 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 94
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 93
12 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 92
10 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 91
09 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 90
05 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 89
03 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 88
27 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 87
26 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 86
24 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 85
19 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 84
18 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 83
10 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 82
10 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 81
10 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 80
26 เมษายน 2022
#ตอนที่ 79
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 78
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 77
13 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 76
01 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 75
17 กันยายน 2021
#ตอนที่ 74
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 73
15 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 72
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 71
29 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 70
29 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 69
30 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 68
21 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 67
16 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 66
14 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 65
12 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 64
11 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 63
06 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 62
05 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 61
04 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 60
04 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 59
02 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 58
01 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 57
31 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 56
30 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 55
29 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 54
28 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 53
27 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 52
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 51
25 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 50
25 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 49
25 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 48
25 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 47
25 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 46
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 45
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 44
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 43
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 42
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 41
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 40
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 39
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 38
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 37
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 36
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 35
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 34
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 33
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 32
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 31
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 30
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 29
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 28
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 27
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 26
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 25
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 24
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 22
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 21
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 20
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 19
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 18
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 17
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 16
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 15
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 14
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 13
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 12
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 11
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 10
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 9
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 8
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 7
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 6
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 5
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 4
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 3
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 2
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 1
10 มีนาคม 2021