Btooom!

Btooom!

อ่านBtooom!<br /> เรื่องย่อ เกมส์ที่เล่นด้วยชีวิตจริง คัดเลือกโดยการจับคนที่ถูกสังคมรังเกียจ มารวมกันไว้ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งและฝั่ง IC Chip ไว้ที่มือ ผู้ที่สามารถรวบรวม IC Chip ได้ครบ 8 ชิ้น ก็จะได้รับการส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตปรกติเหมือนเดิม แต่การแกะ IC Chip ออกมานั้นทำได้เพียงแค่วิธีเดียว นั่นคือการ “ฆ่า” เท่ากับทางรอดออกจากเกาะนี้คือการฆ่าให้ครบ 8 คน แต่ผู้จัดเกมส์ก็ยังใจดีมอบ BIM ระเบิดที่มีหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้เล่นทุกคนไว้เป็นอาวุธ นั่นคือที่มาของชื่อเรื่อง บีททท ตูมมม

Btooom!
#ตอนที่ 125
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 124
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 123
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 122
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 121
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 120
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 119
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 118
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 117
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 116
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 115
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 114
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 113
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 112
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 111
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 110
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 109
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 108
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 107
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 106
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 105
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 104
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 103
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 102
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 101
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 100
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 99
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 98
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 97
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 96
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 95
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 94
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 93
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 92
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 91
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 90
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 89
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 88
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 87
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 86
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 85
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 84
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 83
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 82
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 81
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 80
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 79
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 78
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 77
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 76
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 75
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 74
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 73
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 72
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 71
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 70
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 69
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 68
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 67
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 66
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 65
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 64
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 63
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 62
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 61
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 60
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 59
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 58
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 57
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 56
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 55
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 54
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 53
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 52
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 51
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 50
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 49
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 48
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 47
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 46
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 45
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 44
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 43
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 42
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 41
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 40
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 39
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 38
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 37
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 36
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 35
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 34
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 33
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 32
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 31
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 30
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 29
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 28
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 27
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 26
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 25
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 24
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 23
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 22
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 21
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 20
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 19
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 18
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 17
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 16
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 15
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 14
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 13
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 12
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 11
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 10
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 9
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 8
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 7
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 6
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 5
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 4
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 3
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 2
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 1
01 เมษายน 2016