Itoshi Koishi

Itoshi Koishi

เรื่องราวความรักต่างวัยระหว่างเด็กสาวม.ปลาย ฮินะจัง กับ สาววัยทำงาน ยาโยอิซัง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่คนสองคนนี้หล่อเลี้ยงความรักเล็กๆ น้อยๆ ให้คงอยู่ตลอดไป

Itoshi Koishi
#ตอนที่ 15.5
25 เมษายน 2022
#ตอนที่ 15
24 เมษายน 2022
#ตอนที่ 14
22 เมษายน 2022
#ตอนที่ 13
19 เมษายน 2022
#ตอนที่ 12
17 เมษายน 2022
#ตอนที่ 11
15 เมษายน 2022
#ตอนที่ 10.5
14 เมษายน 2022
#ตอนที่ 10
13 เมษายน 2022
#ตอนที่ 9
13 เมษายน 2022
#ตอนที่ 8
13 เมษายน 2022
#ตอนที่ 7
07 เมษายน 2022
#ตอนที่ 6
05 เมษายน 2022
#ตอนที่ 5.5
01 เมษายน 2022
#ตอนที่ 5.1
30 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 5
29 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 4
27 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 3
25 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 2
23 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 1
22 มีนาคม 2022