Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร

Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร

อ่านมังงะ Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร เรื่องย่อ: อิตาโดริ ยูจิ นักเรียนมัธยมปลายที่มีสมรรถภาพร่างกายสูงแต่เลี่ยงกีฬามาอยู่กลุ่มเหนือธรรมชาติ ก่อนปู่ตายได้ฝากให้เขาคิดถึงการช่วยผู้อื่นและตายอย่างเหมาะสม เขาได้มาพัวพันกับ “วัตถุต้องสาป” ที่ทำให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัว ยูจิ และกลืนนิ้วต้องสาปเข้าไปเพื่อช่วยพวกรุ่นพี่ ถึงพลังคำสาปของนิ้วเทพอสูร เรียวเมน สุคุนะ จะมีพลังรุนแรง แต่กลับไม่สามารถควบคุมร่างเขาได้ ทำให้กลุ่มสมาคมไสยเวทตั้งใจให้เขารวบรวมนิ้วต้องคำสาปของเทพอสูรทั้งหมดรวม 20 นิ้ว (มี 4 แขน) แล้วค่อยกำจัด ยูจิ ในภายหลัง ซึ่งเขายอมรับข้อเสนอนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่อาจเดือดร้อนกับคำสาปเหล่านี้ และเข้าเรียนในโรงเรียนไสยเวทที่โตเกียว มีเพื่อนในชั้นปี 1 อีกสองคน คือ เมกุมิ และ โนบาระ

Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร
#ตอนที่ 180
31 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 179
31 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 178
16 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 177
05 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 176
28 เมษายน 2023
#ตอนที่ 175
24 เมษายน 2023
#ตอนที่ 174
24 เมษายน 2023
#ตอนที่ 173
17 เมษายน 2023
#ตอนที่ 172
18 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 171
17 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 170
15 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 169
12 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 168
11 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 167
10 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 166
09 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 165
08 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 164
07 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 163
11 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 162
03 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 161
02 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 160
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 159
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 158
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 157
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 156
13 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 155
13 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 154
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 153
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 152
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 151
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 150
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 149
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 148
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 147
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 146
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 145
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 144
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 143
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 142
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 141
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 140
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 139
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 138
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 137
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 136
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 135
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 134
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 133
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 132
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 131
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 130
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 129
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 128
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 127
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 126
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 125
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 124
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 123
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 122
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 121
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 120
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 119
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 118
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 117
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 116
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 115
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 114
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 113
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 112
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 111
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 110
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 109
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 108
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 107
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 106
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 105
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 104
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 103
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 102
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 101
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 100
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 99
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 98
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 97
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 96
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 95
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 94
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 93
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 92
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 91
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 90
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 89
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 88
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 87
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 86
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 85
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 84
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 83
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 82
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 81
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 80
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 79
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 78
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 77
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 76
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 75
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 74
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 73
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 72
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 71
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 70
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 69
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 68
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 67
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 66
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 65
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 64
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 63
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 62
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 61
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 60
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 59
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 58
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 57
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 56
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 55
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 54
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 53
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 52
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 51
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 50
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 49
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 48
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 47
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 46
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 45
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 44
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 43
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 42
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 41
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 40
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 39
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 38
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 37
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 36
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 35
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 34
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 33
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 32
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 31
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 30
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 29
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 28
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 27
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 26
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 25
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 24
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 23
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 22
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 21
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 20
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 19
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 18
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 17
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 16
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 15
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 14
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 13
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 12
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 11
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 10
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 9
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 8
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 7
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 6
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 5
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 4
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 3
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 2
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 1
18 มิถุนายน 2022