Kekkaishi

Kekkaishi

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร คาราสุโมริเป็นที่ดินที่มีพลังพิเศษที่สามารถช่วยให้ปีศาจแข่งแกร่งขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ผนึกมารที่คอยปราบปีศาจและวิญญาณไม่ให้เข้ามาภายในคาราสุโมริ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าผู้ผนึกมารที่ต้องปกป้องที่ดินแห่งนี้ไม่ให้ตกไปอยู่กับเหล่าปีศาจ<br /> หนุ่มน้อย &#8220;โยชิโมริ&#8221; ผู้สืบทอดตระกูลสุมิมูระ (ผู้ผนึกมาร) และสาวน้อย &#8220;โทกิเนะ&#8221; ผู้สืบทอดตระกูลยูกิมูระ (ผู้ผนึกมาร) ต้องปกป้องคาราสุโมริไม่ให้ปีศาจเข้าไปได้ (คาราสุโมริอยู่ในตำแหน่งของโรงเรียนคาราสุโมริ) ซึ่งคาราสุโมรินั้น เมื่อปีศาจเข้าไปแผงตัวอยู่จะได้รับพลังมหาศาล พวกปีศาจนั้นไม่ชอบแสงแดดซักเท่าไหร่จึงชอบออกมาตอนกลางคืนเสมอ ถ้าไม่กำจัดมันไปภายในวันเดียวปีศาจจะเปลี่ยนร่างไปในทันใด วิชาที่พวกโยชิโมริใช้คือ 1. ล้อม หมายถึง เตรียม 2. วาง หมายถึง การวางตำแหน่ง 3. ผนึก หมายถึง การจับศัตรู 4. ปลด หมายถึง ปล่อยให้ออกไป 5. สลาย หมายถึง กำจัดให้หมดไป<br /> มีตอนหนึ่งที่เจ้าหญิงแห่งกลุ่มโคคุโบโร่มาที่คาราสุโมริและก่อนหน้านั้นได้ส่งคนมาชักชวนชิชิโอะจนลังเลเอามาก พอไปๆมาๆชิชิโอะก็เปลี่ยนร่างกายเป็นปิศาจช่วยโยชิโมริและโทกิเนะ(ฮะคุบิกับมาดาราโอะหายไปไหนไม่รู้)และก็ถูกลอบทำร้ายจนตาย

Kekkaishi
#ตอนที่ 345
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 344
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 343
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 342
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 341
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 340
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 339
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 338
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 337
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 336
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 335
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 334
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 333
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 332
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 331
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 330
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 329
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 328
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 327
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 326
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 325
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 324
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 323
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 322
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 321
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 320
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 319
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 318
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 317
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 316
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 315
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 314
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 313
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 312
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 311
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 310
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 309
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 308
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 307
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 306
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 305
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 304
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 303
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 302
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 301
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 300
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 299
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 298
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 297
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 296
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 295
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 294
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 293
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 292
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 291
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 290
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 289
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 288
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 287
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 286
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 285
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 284
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 283
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 282
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 281
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 280
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 279
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 278
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 277
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 276
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 275
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 274
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 273
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 272
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 271
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 270
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 269
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 268
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 267
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 266
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 265
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 264
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 263
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 262
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 261
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 260
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 259
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 258
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 257
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 256
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 255
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 254
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 253
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 252
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 251
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 250
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 249
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 248
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 247
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 246
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 245
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 244
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 243
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 242
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 241
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 240
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 239
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 238
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 237
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 236
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 235
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 234
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 233
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 232
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 231
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 230
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 229
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 228
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 227
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 226
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 225
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 224
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 223
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 222
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 221
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 220
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 219
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 218
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 217
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 216
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 215
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 214
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 213
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 212
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 211
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 210
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 209
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 208
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 207
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 206
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 205
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 204
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 203
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 202
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 201
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 200
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 199
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 198
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 197
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 196
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 195
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 194
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 193
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 192
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 191
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 190
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 189
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 188
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 187
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 186
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 185
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 184
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 183
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 182
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 181
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 180
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 179
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 178
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 177
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 176
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 175
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 174
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 173
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 172
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 171
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 170
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 169
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 168
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 167
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 166
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 165
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 164
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 163
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 162
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 161
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 160
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 159
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 158
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 157
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 156
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 155
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 154
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 153
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 152
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 151
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 150
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 149
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 148
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 147
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 146
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 145
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 144
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 143
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 142
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 141
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 140
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 139
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 138
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 137
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 136
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 135
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 134
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 133
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 132
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 131
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 130
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 129
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 128
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 127
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 126
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 125
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 124
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 123
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 122
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 121
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 120
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 119
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 118
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 117
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 116
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 115
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 114
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 113
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 112
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 111
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 110
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 109
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 108
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 107
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 106
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 105
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 104
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 103
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 102
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 101
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 100
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 99
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 98
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 97
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 96
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 95
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 94
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 93
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 92
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 91
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 90
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 89
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 88
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 87
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 86
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 85
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 84
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 83
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 82
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 81
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 80
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 79
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 78
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 77
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 76
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 75
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 75.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 74
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 74.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 73
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 73.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 72
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 72.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 71
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 71.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 70
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 70.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 69
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 69.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 68
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 68.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 67
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 67.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 66
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 66.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 65
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 65.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 64
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 64.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 63
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 63.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 62
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 62.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 61
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 61.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 60
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 60.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 59
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 59.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 58
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 58.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 57
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 57.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 56
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 56.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 55
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 55.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 54
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 54.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 53
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 53.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 52
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 52.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 51
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 51.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 50
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 50.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 49
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 49.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 48
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 48.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 47
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 47.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 46
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 46.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 45
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 45.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 44
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 44.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 43
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 43.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 42
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 42.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 41
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 41.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 40
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 40.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 39
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 39.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 38
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 38.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 37
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 37.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 36
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 36.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 35
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 35.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 34
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 34.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 33
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 33.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 32
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 32.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 31.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 31
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 30.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 30
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 29.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 29
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 28.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 28
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 27.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 27
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 26.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 26
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 25.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 25
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 24.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 24
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 23.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 23
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 22.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 22
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 21.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 21
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 20.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 20
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 19.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 19
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 18.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 18
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 17.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 17
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 16.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 16
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 15.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 15
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 14.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 14
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 13.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 13
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 12.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 12
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 11.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 11
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 10.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 10
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 9.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 9
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 8.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 8
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 7
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 7.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 6
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 6.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 5
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 5.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 4
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 4.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 3
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 3.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 2
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 2.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 1.1
07 กันยายน 2011
#ตอนที่ 1
07 กันยายน 2011