Kingdom

Kingdom

อ่านKingdom คิงดอม เรื่องย่อ ในประเทศจีนโบราณยุคจั้นกั๋ว ซิ่นและเพี่ยวเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามที่อาศัยในรัฐฉิน ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า จนกระทั่งวันหนึ่งเสนาบดีชางเหวินจวินได้นำตัวเพี่ยวไปรับราชการในวังของรัฐฉิน ปล่อยให้ซิ่นยังคงอยู่เป็นทาสอยู่ที่หมู่บ้าน ไม่กี่เดือนต่อมา เพี่ยวได้กลับมาที่หมู่บ้านในสภาพที่ถูกทำร้ายใกล้ตาย ก่อนตายเพี่ยวได้บอกให้ซิ่นเดินทางไปยังอีกหมู่บ้าน ที่ซึ่งซิ่นได้พบกับเด็กหนุ่มที่หน้าตาเหมือนเพี่ยว ซึ่งก็คืออิ๋งเจิ้ง อ๋องผู้เยาว์แห่งรัฐฉิน ซิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าเพี่ยวถูกนำไปเป็นตัวตายตัวแทนของอิ๋งเจิ้ง และเสียชีวิตจากเหตุการณ์รัฐประหารภายในวังของรัฐฉิน ซิ่นรู้สึกแค้นอิ๋งเจิ้งที่เป็นสาเหตุทำให้เพี่ยวต้องตาย แต่เพื่อสนองต่อความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งในการฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมา และต่อสู้เพื่อความมุ่งหมายในการเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า

Kingdom
#ตอนที่ 646
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 645
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 644
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 643
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 642
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 641
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 640
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 639
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 638
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 637
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 636
17 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 634
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 629
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 628
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 625
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 624
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 623
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 621
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 619
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 613
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 612
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 610
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 607
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 605
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 603
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 599
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 598
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 597
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 595
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 594
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 593
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 592
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 590
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 589
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 585
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 584
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 582
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 580
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 579
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 578
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 577
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 574
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 573
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 568
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 565
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 564
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 562
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 561
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 560
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 556
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 555
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 554
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 553
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 545
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 542
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 541
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 540
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 539
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 537
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 535
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 534
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 533
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 530
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 529
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 528
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 526
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 525
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 520
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 518
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 513
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 512
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 508
10 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 502
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 499
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 498
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 497
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 495
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 494
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 488.1
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 488
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 485
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 478
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 477
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 476
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 473
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 472
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 470
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 469
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 468
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 462
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 449
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 448
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 447
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 444
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 443
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 441
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 437
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 436
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 429
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 428
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 426
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 425
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 421
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 419
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 418
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 415
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 413
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 410
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 401
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 399
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 397
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 396
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 395
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 394
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 393
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 387
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 386
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 385
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 384
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 379
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 376
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 375
01 มีนาคม 2011
#ตอนที่ 374
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 372
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 370
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 364
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 361
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 360
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 359
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 356
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 354
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 351
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 349
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 346
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 345
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 343
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 339
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 338
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 337
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 335
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 334
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 329
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 327
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 326
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 322
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 321
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 319
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 317
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 313
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 311
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 310
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 309
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 304
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 302
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 301
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 300
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 299
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 298
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 297
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 295
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 294
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 293
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 292
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 290
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 289
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 288
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 286
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 284
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 283
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 281
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 279
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 277
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 276
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 275
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 273
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 272
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 270
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 269
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 263
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 260
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 258
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 257
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 256
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 254
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 251
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 250.1
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 250
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 248
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 246
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 244
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 242
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 241
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 240
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 237
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 236
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 233
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 231
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 229
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 228
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 226
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 223
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 216
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 215
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 209
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 205
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 202
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 201
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 199
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 197
03 มกราคม 2011
#ตอนที่ 194
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 193
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 192
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 191
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 189
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 188
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 186
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 185
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 184
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 181
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 179
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 177
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 176
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 174
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 173
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 172
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 171
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 170
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 164
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 163
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 162
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 160
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 157
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 155
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 154
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 153
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 151
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 150
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 149
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 147
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 143
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 139
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 137
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 135
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 133
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 132
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 131
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 127
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 124
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 123
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 122
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 119
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 118
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 117
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 116
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 114
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 113
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 112
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 111
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 110
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 108
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 105
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 103
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 100
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 99
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 97
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 95
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 94
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 92
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 87
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 86
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 85
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 84
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 83
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 81
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 78
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 77
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 76
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 72
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 69
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 67
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 65
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 64
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 62
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 61
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 53
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 52
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 50
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 49
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 47
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 46
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 45
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 43
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 41
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 40
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 39
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 36
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 35
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 31
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 30
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 28
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 27
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 25
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 23
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 22
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 20
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 16
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 13
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 10
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 8
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 5
02 มกราคม 2011
#ตอนที่ 3
02 มกราคม 2011