Magic Emperor

Magic Emperor

อ่านMagic Emperor เรื่องย่อ Zhuo Yifan ถูกเรียกว่าจักรพรรดิปีศาจเพราะเขากลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดโดยใช้หนังสือ Ancient Devil King’s Book of the Nine Secrets กำหนดเป้าหมายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดินแดนศักดิ์สิทธิ์และแม้กระทั่งทรยศโดยสาวกของเขาเองเนื่องจากความโลภในอำนาจของเขาเขาก็ตาย จากนั้นวิญญาณของเขาเข้าและกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเด็กรับใช้ของครอบครัวชื่อ Zhuo Fan ถูก จำกัด ด้วยความรู้สึกของร่างกายเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อครอบครัวและนายหญิงที่เขารับใช้ รวมความทรงจำของเด็กเข้ากับชีวิตในอดีตของเขาตอนนี้เขาจะพาครอบครัวที่เสื่อมถอยนี้กลับไปสู่จุดสุดยอดของทวีปนี้และยึดที่นั่งของเขาที่ด้านบน!

Magic Emperor
#ตอนที่ 1552
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 266
01 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 265
28 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 264
21 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 263
21 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 262
15 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 261
14 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 260
08 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 259
08 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 258
02 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 257
02 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 256
17 มกราคม 2022
#ตอนที่ 255
17 มกราคม 2022
#ตอนที่ 254
11 มกราคม 2022
#ตอนที่ 253
11 มกราคม 2022
#ตอนที่ 252
05 มกราคม 2022
#ตอนที่ 251
05 มกราคม 2022
#ตอนที่ 250
31 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 249
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 248
22 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 247
21 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 246
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 245
13 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 244
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 243
06 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 242
06 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 241
06 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 240
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 239
30 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 238
26 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 237
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 236
16 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 235
13 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 234
06 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 233
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 232
25 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 231
25 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 230
25 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 229
25 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 228
23 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 227
23 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 226
23 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 225
22 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 224
22 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 223
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 222
14 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 221
10 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 220
05 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 219
03 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 218
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 217
26 กันยายน 2021
#ตอนที่ 216
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 215
20 กันยายน 2021
#ตอนที่ 214
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 213
17 กันยายน 2021
#ตอนที่ 212
12 กันยายน 2021
#ตอนที่ 211
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 210
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 209
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 208
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 207
16 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 206
06 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 205
06 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 204
01 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 203
31 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 202
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 201
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 200
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 199
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 198
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 197
16 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 196
15 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 195
13 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 194
12 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 193
11 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 192
05 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 191
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 190
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 189
30 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 188
30 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 187
27 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 186
27 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 185
24 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 184
24 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 183
24 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 182
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 181
20 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 180
18 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 179
18 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 178
15 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 177
15 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 176
02 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 175
02 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 174
30 เมษายน 2021
#ตอนที่ 173
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 172
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 171
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 170
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 169
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 168
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 167
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 166
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 165
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 164
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 163
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 162
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 161
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 160
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 159
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 158
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 157
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 156
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 155
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 154
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 153
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 152
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 151
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 150
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 149
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 148
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 147
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 146
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 145
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 144
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 143
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 142
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 141
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 140
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 139
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 138
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 137
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 136
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 135
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 134
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 133
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 132
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 131
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 130
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 129
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 128
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 127
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 126
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 125
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 124
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 123
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 122
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 121
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 120
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 119
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 118
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 117
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 116
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 115
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 114
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 113
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 112
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 111
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 110
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 109
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 108
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 107
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 106
04 เมษายน 2021
#ตอนที่ 105
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 104
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 103
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 102
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 101
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 100
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 99
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 98
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 97
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 96
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 95
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 94
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 93
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 92
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 91
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 90
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 89
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 88
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 87
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 86
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 85
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 84
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 83
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 82
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 81
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 80
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 79
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 78
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 77
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 76
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 75
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 74
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 73
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 72
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 71
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 70
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 69
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 68
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 67
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 66
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 65
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 64
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 63
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 62
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 61
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 60
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 59
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 58
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 57
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 56
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 55
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 54
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 53
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 52
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 51
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 50
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 49
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 48
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 47
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 46
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 45
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 44
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 43
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 42
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 41
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 40
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 39
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 38
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 37
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 36
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 35
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 34
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 33
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 32
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 31
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 30
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 29
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 28
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 27
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 26
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 25
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 24
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 23
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 22
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 21
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 20
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 19
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 18
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 17
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 16
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 15
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 14
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 13
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 12
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 11
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 10
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 9
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 8
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 7
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 6
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 5
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 4
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 3
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 2
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 1
02 กรกฎาคม 2012