Martial God Asura

Martial God Asura

อ่านMartial God Asura เรื่องย่อ เด็กหนุ่ม Chu Feng มักจะถูกมองว่าเป็นการดูถูกตระกูล Chu เนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอของเขา วันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขามีเพียงพอและเพื่อที่จะเรียกคืนชื่อพ่อของเขาและช่วยแม่ของเขาเขาตัดสินใจที่จะเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

Martial God Asura
#ตอนที่ 294
01 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 293
01 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 292
26 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 291
26 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 290
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 289
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 288
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 287
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 286
25 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 285
19 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 284
19 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 283
18 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 282
18 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 281
18 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 280
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 279
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 278
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 277
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 276
10 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 275
10 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 274
10 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 273
08 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 272
07 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 271
05 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 270
04 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 269
04 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 268
04 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 267
04 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 266
31 มกราคม 2022
#ตอนที่ 265
31 มกราคม 2022
#ตอนที่ 264
29 มกราคม 2022
#ตอนที่ 263
28 มกราคม 2022
#ตอนที่ 262
26 มกราคม 2022
#ตอนที่ 261
26 มกราคม 2022
#ตอนที่ 260
25 มกราคม 2022
#ตอนที่ 259
23 มกราคม 2022
#ตอนที่ 258
23 มกราคม 2022
#ตอนที่ 257
23 มกราคม 2022
#ตอนที่ 256
23 มกราคม 2022
#ตอนที่ 255
20 มกราคม 2022
#ตอนที่ 254
20 มกราคม 2022
#ตอนที่ 253
19 มกราคม 2022
#ตอนที่ 252
18 มกราคม 2022
#ตอนที่ 251
16 มกราคม 2022
#ตอนที่ 250
15 มกราคม 2022
#ตอนที่ 249
15 มกราคม 2022
#ตอนที่ 248
13 มกราคม 2022
#ตอนที่ 247
11 มกราคม 2022
#ตอนที่ 246
11 มกราคม 2022
#ตอนที่ 245
11 มกราคม 2022
#ตอนที่ 244
09 มกราคม 2022
#ตอนที่ 243
08 มกราคม 2022
#ตอนที่ 242
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 241
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 240
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 239
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 238
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 237
04 มกราคม 2022
#ตอนที่ 236
03 มกราคม 2022
#ตอนที่ 235
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 234
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 233
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 232
01 มกราคม 2022
#ตอนที่ 231
01 มกราคม 2022
#ตอนที่ 230
30 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 229
30 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 228
26 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 227
26 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 226
24 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 225
23 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 224
22 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 223
21 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 222
20 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 221
19 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 220
19 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 219
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 218
17 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 217
15 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 216
15 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 215
13 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 214
13 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 213
10 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 212
10 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 211
10 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 210
10 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 209
08 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 208
05 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 207
05 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 206
03 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 205
03 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 204
03 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 203
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 202
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 201
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 200
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 199
02 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 198
30 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 197
27 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 196
27 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 195
25 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 194
25 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 193
25 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 192
22 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 191
22 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 190
20 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 189
20 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 188
20 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 187
20 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 186
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 185
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 184
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 183
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 182
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 181
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 180
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 179
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 178
10 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 177
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 176
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 175
04 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 174
03 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 173
03 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 172
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 171
31 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 170
31 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 169
29 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 168
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 167
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 166
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 165
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 164
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 163
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 162
20 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 161
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 160
17 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 159
17 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 158
15 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 157
14 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 156
13 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 155
12 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 154
11 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 153
10 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 152
09 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 151
09 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 150
07 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 149
07 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 148
05 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 147
04 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 146
03 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 145
02 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 144
01 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 143
30 กันยายน 2021
#ตอนที่ 142
29 กันยายน 2021
#ตอนที่ 141
28 กันยายน 2021
#ตอนที่ 140
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 139
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 138
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 137
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 136
23 กันยายน 2021
#ตอนที่ 135
23 กันยายน 2021
#ตอนที่ 134
23 กันยายน 2021
#ตอนที่ 133
23 กันยายน 2021
#ตอนที่ 132
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 131
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 130
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 129
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 128
21 กันยายน 2021
#ตอนที่ 127
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 126
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 125
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 124
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 123
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 122
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 121
19 กันยายน 2021
#ตอนที่ 120
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 119
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 118
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 117
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 116
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 115
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 114
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 113
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 112
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 111
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 110
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 109
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 108
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 107
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 106
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 105
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 104
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 103
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 102
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 101
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 100
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 99
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 98
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 97
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 96
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 95
08 กันยายน 2021
#ตอนที่ 94
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 93
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 92
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 91
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 90
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 89
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 88
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 87
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 86
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 85
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 84
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 83
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 82
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 81
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 80
04 กันยายน 2021
#ตอนที่ 79
30 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 78
30 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 77
29 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 76
29 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 75
29 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 74
29 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 73
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 72
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 71
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 70
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 69
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 68
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 67
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 66
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 65
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 64
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 63
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 62
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 61
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 60
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 59
27 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 58
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 57
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 56
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 55
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 54
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 53
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 52
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 51
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 50
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 49
24 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 48
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 47
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 46
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 45
22 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 44
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 43
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 42
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 41
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 40
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 39
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 38
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 37
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 36
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 35
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 34
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 33
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 32
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 31
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 30
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 29
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 28
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 27
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 26
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 25
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 24
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 23
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 22
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 21
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 20
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 19
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 18
11 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 17
01 เมษายน 2016
#ตอนที่ 16
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 15
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 14
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 13
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 12
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 11
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 10
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 9
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 8
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 7
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 6
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 5
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 4
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 3
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 2
01 มีนาคม 2016
#ตอนที่ 1
01 มีนาคม 2016