Murim Login

Murim Login

อ่านMurim Login เรื่องย่อ ยุคที่นักล่าเจริญรุ่งเรืองในการล่าสัตว์ประหลาดที่มาจากเกตส์ จินแทคยองเป็นนักล่าชั้นต่ำที่หยิบเครื่อง VR ขึ้นมาและบังเอิญเข้าสู่เกมซึ่งอยู่ในโลกของศิลปะการต่อสู้ หลังจากอัพหลาย ๆ ครั้งแทคยองก็สามารถหนีจากโลกนี้ไปได้ ความแข็งแกร่งและทักษะที่เขาได้รับจาก Murim นั้นสามารถนำกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถหาเลี้ยงชีพนักล่าต่อไปได้ … แต่เขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่โลกของ Murim โดยไม่สนใจเพื่อน NPC

Murim Login
#ตอนที่ 1182
15 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 120
30 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 119
25 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 117
06 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 116
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 115
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 114
27 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 113
27 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 112
18 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 111
12 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 110
12 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 109
27 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 108
27 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 107
13 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 106
03 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 105
28 เมษายน 2022
#ตอนที่ 104
28 เมษายน 2022
#ตอนที่ 103
22 เมษายน 2022
#ตอนที่ 102
09 เมษายน 2022
#ตอนที่ 101
05 เมษายน 2022
#ตอนที่ 100
28 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 99
28 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 98
26 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 97
04 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 96
26 มกราคม 2022
#ตอนที่ 95
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 94
01 มกราคม 2022
#ตอนที่ 93
01 มกราคม 2022
#ตอนที่ 92
30 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 91
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 90
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 89
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 88
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 87
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 86
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 85.1
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 85
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 84.1
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 84
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 83
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 83.1
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 82.1
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 82
25 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 81
18 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 80
18 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 79
18 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 78
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 77
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 76
09 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 75
12 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 74
01 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 73
29 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 72
29 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 71
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 70
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 69
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 68
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 67
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 66
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 65
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 64
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 63
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 62
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 61
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 60
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 59
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 58
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 57
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 56
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 55
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 54
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 53
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 52
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 51
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 50
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 49
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 48
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 47
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 46
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 45
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 44
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 43
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 42
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 41
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 40
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 39
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 38
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 37
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 36
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 35
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 34
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 33
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 32
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 31
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 30
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 29
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 28
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 27
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 26
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 25
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 24
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 23
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 22
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 21
28 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 20
28 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 19
28 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 18
28 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 17
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 16
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 15
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 14
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 13
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 12
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 11
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 10
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 9
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 8
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 7
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 6
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 5
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 4
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 3
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 2
06 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 1
06 พฤษภาคม 2020