My Girlfriend is a Zombie

My Girlfriend is a Zombie

อ่านMy Girlfriend is a Zombie เรื่องย่อ เมื่อเผชิญกับโลกาวินาศพลังพิเศษภายในหลิงม่อก็ถูกปลุกขึ้นมา เขาพบว่าเขาสามารถควบคุมซอมบี้ได้ ดังนั้นเขาจึงสามารถเดินผ่านฝูงซอมบี้ได้อย่างปลอดภัยและใช้พลังของเขาและในที่สุดเขาก็ได้พบกับแฟนสาวอันเป็นที่รักของเขา – เย่เหลียน แต่เพียงเพื่อจะพบว่าเธอได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว เพื่อช่วยให้เย่ฟื้นความทรงจำของเธอหลิงม่อเริ่มเอาชีวิตรอดในวันโลกาวินาศ

My Girlfriend is a Zombie
#ตอนที่ 235
02 เมษายน 2023
#ตอนที่ 234
30 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 233
26 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 232
22 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 231
22 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 230
12 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 229
10 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 228
05 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 227
02 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 226
26 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 225
24 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 224
19 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 223
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 222
12 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 221
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 220
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 219
03 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 218
30 มกราคม 2023
#ตอนที่ 217
26 มกราคม 2023
#ตอนที่ 216
22 มกราคม 2023
#ตอนที่ 215
15 มกราคม 2023
#ตอนที่ 214
11 มกราคม 2023
#ตอนที่ 213
08 มกราคม 2023
#ตอนที่ 212
06 มกราคม 2023
#ตอนที่ 211
29 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 210
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 209
18 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 208
14 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 207
11 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 206
07 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 205
02 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 204
27 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 203
24 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 202
20 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 201
16 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 200
12 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 199
06 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 198
02 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 197
30 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 196
25 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 195
12 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 194
10 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 193
05 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 192
02 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 191
28 กันยายน 2022
#ตอนที่ 190
21 กันยายน 2022
#ตอนที่ 189
17 กันยายน 2022
#ตอนที่ 188
11 กันยายน 2022
#ตอนที่ 187
08 กันยายน 2022
#ตอนที่ 186
03 กันยายน 2022
#ตอนที่ 185
28 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 184
23 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 183
21 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 182
18 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 181
14 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 180
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 179
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 178
03 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 177
01 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 176
28 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 175
26 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 174
21 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 173
17 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 172
11 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 171
07 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 170
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 169
29 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 168
26 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 167
24 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 166
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 165
19 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 164
12 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 163
08 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 162
05 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 161
02 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 160
27 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 159
22 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 158
15 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 157
10 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 156
03 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 155
29 เมษายน 2022
#ตอนที่ 154
23 เมษายน 2022
#ตอนที่ 153
14 เมษายน 2022
#ตอนที่ 152
11 เมษายน 2022
#ตอนที่ 151
06 เมษายน 2022
#ตอนที่ 150
01 เมษายน 2022
#ตอนที่ 149
26 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 148
20 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 147
20 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 146
11 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 145
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 144
04 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 143
27 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 142
22 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 141
18 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 140
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 139
11 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 138
05 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 137
01 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 136
01 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 135
25 มกราคม 2022
#ตอนที่ 134
22 มกราคม 2022
#ตอนที่ 133
19 มกราคม 2022
#ตอนที่ 132
09 มกราคม 2022
#ตอนที่ 131
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 130
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 129
02 มกราคม 2022
#ตอนที่ 128
28 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 127
21 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 126
13 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 125
05 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 124
28 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 123
22 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 122
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 121
07 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 120
31 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 119
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 118
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 117
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 116
08 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 115
03 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 114
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 113
27 กันยายน 2021
#ตอนที่ 112
12 กันยายน 2021
#ตอนที่ 111
11 กันยายน 2021
#ตอนที่ 110
10 กันยายน 2021
#ตอนที่ 109
01 กันยายน 2021
#ตอนที่ 108
26 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 107
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 106
13 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 105
06 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 104
29 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 103
22 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 102
14 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 101
10 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 100
29 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 99
21 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 98
15 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 97
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 96
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 95
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 94
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 93
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 92
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 91
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 90
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 89
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 88
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 87
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 86
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 85
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 84
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 83
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 82
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 81
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 80
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 79
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 78
08 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 77
06 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 76
06 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 75
06 กุมภาพันธ์ 2020
#ตอนที่ 74
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 73
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 72
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 71
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 70
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 69
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 68
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 67
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 66
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 65
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 64
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 63
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 62
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 61
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 60
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 59
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 58
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 57
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 56
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 55
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 54
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 53
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 52
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 51
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 50
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 49
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 48
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 47
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 46
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 45
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 44
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 43
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 42
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 41
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 40
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 39
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 38
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 37
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 36
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 35
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 34
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 33
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 32
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 31
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 30
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 29
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 28
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 27
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 26
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 25
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 24
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 23
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 22
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 21
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 20
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 19
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 18
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 17
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 16
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 15
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 14
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 13
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 12
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 11
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 10
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 9
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 8
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 7
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 6
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 5
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 4
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 3
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 2
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 1
06 มกราคม 2020
#ตอนที่ 0
06 มกราคม 2020