One Punch-Man

One Punch-Man

อ่านOne Punch Man เรื่องย่อ โลกที่เต็มไปด้วยฮีโร่ที่แข่งขันกันเพื่อหวังอันดับคลาสฮีโร่ของตัวเองให้อยู่สูงที่สุดพวกเขาจะได้รับทั้งเงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ปีศาจและคนชั่วต่างก็ต้องการกำจัดฮีโร่ให้หมดไปในโลกใบนี้ ท่ามกลางความวุ่นวายบนโลก ชายหนุ่มปริศนานามว่า ไซตามะ เขามีความฝันที่จะต้องการเป็นฮีโร่จึงตัดสินใจฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นหลายปีต่อมาเขาก็ได้ไปสมัครเป็นฮีโร่ได้สำเร็จ

One Punch-Man
#ตอนที่ 182
23 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 181
09 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 180
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 179
11 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 178
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 177
13 มกราคม 2023
#ตอนที่ 176
18 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 175
05 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 174
20 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 173
06 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 172
21 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 171
26 กันยายน 2022
#ตอนที่ 170
19 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 169.1
06 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 169
05 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 168
22 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 167
08 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 166
25 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 165
10 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 164.2
28 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 164
15 พฤษภาคม 2022
#ตอนที่ 163
30 เมษายน 2022
#ตอนที่ 162
11 เมษายน 2022
#ตอนที่ 161
27 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 160
12 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 159
27 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 158
17 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 157
16 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 156
01 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 155
23 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 154
06 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 153
03 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 152
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 151
09 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 150
16 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 149
14 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 148
29 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 147
18 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 146
02 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 145
17 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 144.2
03 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 144
22 เมษายน 2021
#ตอนที่ 143
05 เมษายน 2021
#ตอนที่ 142
25 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 140
07 มีนาคม 2021
#ตอนที่ 139
01 พฤษภาคม 2020
#ตอนที่ 138
01 มิถุนายน 2016
#ตอนที่ 137
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 136
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 135
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 134
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 133
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 132
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 131
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 130
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 129
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 128
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 127
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 126
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 125
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 124
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 123
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 122
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 121
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 120
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 119
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 118
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 117
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 116
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 115
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 114
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 113
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 112
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 111
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 110
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 109
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 108
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 107
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 106
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 105
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 104
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 103
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 102
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 101
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 100
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 100.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 99.21
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 99.22
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 99
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 99.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 98
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 97
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 96
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 95
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 94
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 93
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 92
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 91
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 90
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89.4
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 89.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 88
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 87
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 86
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 85
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 84.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 84.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 84
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 84.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 83
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 82
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 81
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 80
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 79
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 78
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 78.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 77
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 76
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 76.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 75
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 74
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 74.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 73
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 73.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 72
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 72.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 71
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 70
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 70.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 69
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 68.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 68
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 68.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 67
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 66
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 65
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 65.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 64
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 64.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 63
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 63.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 62.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 62
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 62.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 61.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 61
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 61.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 60
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 59
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 59.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58.4
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 58.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 57
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 56
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 56.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 55
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 55.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 54
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 54.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 53
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 53.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 52
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 51
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 51.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 50
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 49
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 49.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 48
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 48.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 47
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 46
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 46.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 45
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 45.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 44.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 44.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 44
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 44.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 43.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 43
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 43.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 42
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 41
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 40.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 40
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 40.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 39
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 39.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 38.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 38.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 38
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 38.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 37.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 37.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 37
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 37.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 36.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 36
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 36.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 35.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 35
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 35.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 34
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 34.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 33
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 33.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32.4
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 32.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 31
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 30.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 30
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 29.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 29
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 28
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 27.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 27
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 26
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 25.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 25
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 24.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 24
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 23
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 22.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 22
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 21.2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 21.3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 21.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 21
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 20.1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 20
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 19
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 18
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 17
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 16
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 15
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 14
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 13
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 12
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 11
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 10
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 9
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 8
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 7
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 6
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 5
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 4
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 3
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 2
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 1
07 สิงหาคม 2011
#ตอนที่ 0
07 สิงหาคม 2011