Hiseki Senki Stone Buster!

Hiseki Senki Stone Buster!

อ่าน Hiseki Senki Stone Buster! ศิลามฤตยู <br /> เรื่องย่อ : ศิลามฤตยู เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนรักสมัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันระหว่างทาซึฮิโกะ เด็กหนุ่มจอมกะล่อน ไม่เป็นโล้ไม่เป็นพายกับจุน เด็กหนุ่มรูปหล่อ ที่มีความจริงจังกับชีวิตและซาโยโกะ เด็กสาวที่กุมหัวใจรักของทั้งสองคนไว้ ความสนิทของทั้งสามเกิดจากจุนเป็นลูกชายเพื่อนรักของพ่อซาโยโกะซึ่งเป็นหมอมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง เมื่อพ่อแม่ของจุนหายสาบสูญไป พ่อของซาโยโกะจึงรับเขามาอุปการะแทน ส่วนทางทาซึฮิโกะมีบ้านเป็นร้านอาหารเปิดอยู่ข้างโรงพยาบาลของพ่อซาโยโกะ ทั้งสามจึงเติบโตและเล่นด้วยกันอย่างสนิทสนมมาตั้งแต่น้อย

Hiseki Senki Stone Buster!
#ตอนที่ 31
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 30
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 29
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 28
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 27
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 26
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 25
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 24
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 23
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 22
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 21
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 20
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 19
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 18
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 17
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 16
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 15
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 14
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 13
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 12
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 11
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 10
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 9
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 8
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 7
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 6
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 5
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 4
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 3
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2021