Rise of The Demon King

Rise of The Demon King

อ่านRise of The Demon King เรื่องย่อ เสี่ยวหลงหนุ่มตื่นขึ้นมาพร้อมกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ แต่คนอื่น ๆ กลับมองมันว่าอ่อนแอ เขาถูกเยาะเย้ยจากทุกคนและบางคนถึงกับส่งมือสังหารตามฆ่าเขาไปดังนั้นเขาจึงถูกบังคับให้ออกจากกลุ่มของเขา นับจากนั้นเขาได้ก้าวข้ามขีด จำกัด และบรรลุความแข็งแกร่งที่ไม่อาจจินตนาการได้! ถ้าสวรรค์ จำกัดฉัน ฉันจะทำลายสวรรค์เอง!

Rise of The Demon King
#ตอนที่ 310
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 309
31 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 308
23 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 307
20 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 306
18 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 305
15 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 304
13 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 303
12 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 302
10 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 301
09 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 300
05 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 299
04 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 298
28 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 297
25 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 296
24 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 295
23 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 294
21 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 293
19 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 292
18 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 291
17 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 290
16 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 289
14 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 288
11 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 287
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 286
05 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 285
01 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 284
29 มกราคม 2023
#ตอนที่ 283
27 มกราคม 2023
#ตอนที่ 282
19 มกราคม 2023
#ตอนที่ 281
16 มกราคม 2023
#ตอนที่ 280
14 มกราคม 2023
#ตอนที่ 279
12 มกราคม 2023
#ตอนที่ 278
09 มกราคม 2023
#ตอนที่ 277
09 มกราคม 2023
#ตอนที่ 276
06 มกราคม 2023
#ตอนที่ 275
30 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 274
29 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 273
28 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 272
27 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 271
27 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 270
24 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 269
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 268
23 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 267
04 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 266
29 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 265
23 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 264
21 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 263
20 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 262
18 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 261
14 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 260
12 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 259
03 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 258
02 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 257
31 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 256
30 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 255
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 254
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 253
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 252
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 251
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 250
23 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 249
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 248
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 247
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 246
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 245
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 244
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 243
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 242
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 241
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 240
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 239
21 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 238
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 237
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 236
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 235
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 234
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 233
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 232
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 231
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 230
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 229
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 228
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 227
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 226
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 225
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 224
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 223
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 222
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 221
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 220
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 219
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 218
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 217
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 216
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 215
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 214
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 213
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 212
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 211
02 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 210
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 209
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 208
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 207
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 206
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 205
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 204
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 203
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 202
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 201
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 200
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 199
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 198
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 197
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 196
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 195
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 194
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 193
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 192
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 191
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 190
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 189
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 188
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 187
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 186
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 185
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 184
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 183
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 182
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 181
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 180
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 179
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 178
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 177
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 176
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 175
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 174
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 173
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 172
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 171
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 170
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 169
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 168
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 167
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 166
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 165
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 164
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 163
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 162
24 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 161
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 160
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 159
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 158
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 157
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 156
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 155
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 154
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 153
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 152
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 151
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 150
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 149
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 148
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 147
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 146
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 145
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 144
12 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 143
06 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 142
06 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 141
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 140
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 139
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 138
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 137
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 136
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 135
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 134
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 133
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 132
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 131
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 130
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 129
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 128
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 127
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 126
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 125
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 124
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 123
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 122
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 121
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 120
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 119
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 118
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 117
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 116
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 115
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 114
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 113
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 112
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 111
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 110
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 109
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 108
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 107
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 106
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 105
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 104
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 103
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 102
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 101
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 100
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 99
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 98
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 97
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 96
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 95
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 94
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 93
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 92
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 91
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 90
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 89
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 88
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 87
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 86
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 85
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 84
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 83
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 82
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 81
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 80
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 79
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 78
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 77
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 76
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 75
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 74
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 73
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 72
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 71
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 70
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 69
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 68
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 67
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 66
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 65
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 64
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 63
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 62
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 61
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 60
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 59
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 58
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 57
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 56
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 55
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 54
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 53
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 52
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 51
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 50
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 49
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 48
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 47
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 46
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 45
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 44
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 43
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 42
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 41
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 40
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 39
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 38
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 37
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 36
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 35
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 34
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 33
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 32
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 31
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 30
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 29
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 28
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 27
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 26
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 25
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 24
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 23
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 22
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 21
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 20
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 19
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 18
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 17
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 16
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 15
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 14
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 13
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 12
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 11
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 10
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 9
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 8
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 7
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 6
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 5
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 4
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 3
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 2
07 พฤศจิกายน 2011
#ตอนที่ 1
07 พฤศจิกายน 2011