Satanophany

Satanophany

อ่านSatanophany เรื่องย่อ อาการประหลาดที่เปลี่ยนเด็กสาวในญี่ปุ่นเป็นฆาตกรสุดโหดเบื้องหลังคดีต่างๆในญี่ปุ่น จิกะเองก็เช่นกัน เธอถูกจับหลังจากก่อเหตุฆ่าคนไปถึง 5 คน นำไปสู่ชีวิตบทใหม่ที่ห้อมล้อมไปด้วยคลื่นน้ำ

Satanophany
#ตอนที่ 233
13 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 232
13 เมษายน 2023
#ตอนที่ 231
13 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 230
13 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 229
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 228
08 กุมภาพันธ์ 2023
#ตอนที่ 227
24 มกราคม 2023
#ตอนที่ 226
10 มกราคม 2023
#ตอนที่ 225
21 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 224
10 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 223
03 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 222
18 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 221
11 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 220
05 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 219
30 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 218
21 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 217
14 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 216
06 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 215
01 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 214
27 กันยายน 2022
#ตอนที่ 213
27 กันยายน 2022
#ตอนที่ 212
19 กันยายน 2022
#ตอนที่ 211
19 กันยายน 2022
#ตอนที่ 210
15 กันยายน 2022
#ตอนที่ 209
09 กันยายน 2022
#ตอนที่ 208
05 กันยายน 2022
#ตอนที่ 207
30 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 206
24 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 205
18 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 204
13 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 203
08 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 202
05 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 201
07 มิถุนายน 2022
#ตอนที่ 200
20 เมษายน 2022
#ตอนที่ 199
08 เมษายน 2022
#ตอนที่ 198
31 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 197
23 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 196
29 มกราคม 2022
#ตอนที่ 195
24 มกราคม 2022
#ตอนที่ 194
07 มกราคม 2022
#ตอนที่ 193
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 192
15 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 191
07 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 190
27 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 189
14 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 188
06 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 187
29 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 186
22 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 185
11 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 184
01 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 183
24 กันยายน 2021
#ตอนที่ 182
15 กันยายน 2021
#ตอนที่ 181
05 กันยายน 2021
#ตอนที่ 180
28 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 179
21 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 178
31 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 177
24 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 176
15 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 175
15 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 174
01 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 173
22 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 172
14 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 171
07 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 170
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 169
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 168
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 167
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 166
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 165
26 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 164
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 163
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 162
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 161
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 160
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 159
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 158
17 เมษายน 2021
#ตอนที่ 157
06 เมษายน 2020
#ตอนที่ 156
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 155
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 154
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 153
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 152
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 151
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 150
01 เมษายน 2020
#ตอนที่ 149
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 148
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 147
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 146
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 145
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 144
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 143
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 142
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 141
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 140
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 139
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 138
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 137
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 136
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 135
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 134
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 133
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 132
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 131
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 130
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 129
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 128
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 127
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 126
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 125
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 124
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 123
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 122
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 121
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 120
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 119
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 118
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 117
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 116
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 115
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 114
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 113
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 112
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 111
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 110
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 109
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 108
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 107
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 106
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 105
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 104
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 103
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 102
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 101
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 100
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 99
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 98
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 97
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 96
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 95
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 94
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 93
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 92
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 91
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 90
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 89
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 88
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 87
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 86
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 85
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 84
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 83
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 82
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 81
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 80
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 79
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 78
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 77
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 76
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 75
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 74
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 73
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 72
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 71
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 70
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 69
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 68
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 67
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 66
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 65
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 64
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 63
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 62
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 61
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 60
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 59
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 58
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 57
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 56
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 55
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 54
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 53
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 52
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 51
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 50
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 49
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 48
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 47
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 46
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 45
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 44
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 43
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 42
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 41
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 40
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 39
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 38
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 37
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 36
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 35
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 34
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 33
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 32
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 31
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 30
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 29
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 28
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 27
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 26
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 25
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 24
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 23
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 22
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 21
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 20
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 19
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 18
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 17
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 16
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 15
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 14
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 13
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 12
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 11
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 10
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 9
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 8
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 7
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 6
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 5
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 4
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 3
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 2
02 กรกฎาคม 2012
#ตอนที่ 1
02 กรกฎาคม 2012