Shaman King

Shaman King

เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้ โยไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เลย เขารู้เพียงแต่ว่าปู่ของเขาต้องการให้เขาต่อสู้เพื่อให้ได้ตำแหน่งราชันแห่งภูตมา เขาคิดเสมอว่า ถ้าเขาได้ตำแหน่งนี้มา สิ่งที่เขาอยากจะทำคือ การที่ให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข

Shaman King
#ตอนที่ 300
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 299
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 298
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 297
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 296
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 295
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 294
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 293
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 292
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 291
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 290
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 289
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 288
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 287
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 285.1
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 284
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 283
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 282
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 281
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 280
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 279
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 278
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 277
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 276
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 275
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 274
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 273
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 272
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 271
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 270
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 269
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 268
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 267
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 266
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 265
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 264
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 263
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 262
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 261
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 260
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 259
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 258
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 257
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 256
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 255
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 254
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 253
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 252
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 251
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 250
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 249
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 248
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 247
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 246
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 245
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 244
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 243
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 242
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 241
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 240
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 239
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 238
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 237
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 236
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 235
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 234
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 233
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 232
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 231
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 230
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 229
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 228
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 227
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 226
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 225
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 224
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 223
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 222
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 221
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 220
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 219
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 218
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 217
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 216
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 215
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 214
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 213
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 212
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 211
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 210
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 209
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 208
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 207
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 206
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 205
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 204
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 203
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 202
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 201
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 200
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 199
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 198
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 197
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 196
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 195
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 194
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 193
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 192
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 191
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 190
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 189
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 188
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 187
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 186
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 185
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 184
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 183
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 182
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 181
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 180
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 179
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 178
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 177
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 176
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 175
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 174
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 173
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 172
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 171
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 170
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 169
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 168
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 167
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 166
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 165
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 164
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 163
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 162
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 161
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 160
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 159
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 158
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 157
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 156
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 155
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 154
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 153
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 152
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 151
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 150
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 149
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 148
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 147
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 146
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 145
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 144
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 143
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 142
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 141
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 140
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 139
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 138
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 137
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 136
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 135
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 134
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 133
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 132
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 131
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 130
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 129
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 128
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 127
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 126
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 125
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 124
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 123
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 122
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 121
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 120
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 119
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 118
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 117
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 116
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 115
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 114
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 113
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 112
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 111
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 110
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 109
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 108
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 107
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 106
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 105
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 104
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 103
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 102
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 101
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 100
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 99
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 98
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 97
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 96
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 95
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 94
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 93
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 92
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 91
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 90
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 89
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 88
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 87
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 86
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 85
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 84
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 83
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 82
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 81
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 80
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 79
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 78
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 77
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 76
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 75
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 74
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 73
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 72
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 71
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 70
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 69
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 68
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 67
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 66
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 65
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 64
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 63
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 62
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 61
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 60
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 59
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 58
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 57
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 56
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 55
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 54
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 53
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 52
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 51
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 50
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 49
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 48
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 47
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 46
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 45
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 44
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 43
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 42
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 41
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 40
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 39
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 38
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 37
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 36
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 35
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 34
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 33
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 32
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 31
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 30
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 29
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 28
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 27
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 26
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 25
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 24
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 23
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 22
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 21
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 20
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 19
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 18
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 17
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 16
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 15
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 14
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 13
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 12
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 11
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 10
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 9
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 8
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 7
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 6
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 5
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 4
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 3
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 2
06 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 1
06 มิถุนายน 2011