Tensei Kenja no Isekai Life

Tensei Kenja no Isekai Life

อ่านTensei Kenja no Isekai Life เกิดใหม่ไปเป็นปราชญ์แกร่ง เรื่องย่อ Sano Yuuji พนักงาน บริษัท ผิวดำถูกเรียกตัวไปยังอีกโลกหนึ่งในขณะที่ทำงานที่บ้านให้เสร็จ อาชีพของเขาในอีกโลกหนึ่ง Monster Tamer ถือเป็นงานที่ทำให้ยากต่อการเป็นนักผจญภัย อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณสไลม์บางอย่างที่เขาได้พบซึ่งอ่านหนังสือเวทย์มนตร์หลายเล่มทำให้เขาได้รับพลังวิเศษและอาชีพที่สองคือ Sage Yuuji ได้รับพลังที่ท่วมท้น แต่เขารู้สึกสำนึกในความแข็งแกร่งของเขาหรือไม่? สุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีใครเทียบได้และแข็งแกร่งที่สุดในโลก!

Tensei Kenja no Isekai Life
#ตอนที่ 44.1
17 มกราคม 2022
#ตอนที่ 43.5
03 มกราคม 2022
#ตอนที่ 43.3
27 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 43.2
19 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 43.1
06 ธันวาคม 2021
#ตอนที่ 42
13 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 41.3
24 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 41.2
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 41.1
18 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 40.4
03 ตุลาคม 2021
#ตอนที่ 40.2
18 กันยายน 2021
#ตอนที่ 40.3
28 กันยายน 2021
#ตอนที่ 40
06 กันยายน 2021
#ตอนที่ 39
14 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 38.3
02 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 38.2
25 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 38.1
19 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 37.4
04 กรกฎาคม 2021
#ตอนที่ 37.3
27 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 37.2
21 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 37.1
13 มิถุนายน 2021
#ตอนที่ 36
18 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 35.3
02 พฤษภาคม 2021
#ตอนที่ 35.2
18 เมษายน 2021
#ตอนที่ 35.1
18 เมษายน 2021
#ตอนที่ 34
14 เมษายน 2021
#ตอนที่ 33
13 เมษายน 2021
#ตอนที่ 32
13 เมษายน 2021
#ตอนที่ 31.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 31.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 31.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 31
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 30.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 30
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 29.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 29.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 29.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 29
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 28.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 28.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 28.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 28.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 28
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 27.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 27.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 27.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 27
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 26.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 26.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 26.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 26.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 26
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 25.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 25.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 25.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 25
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 24.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 24.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 24.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 24.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 24
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 23.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 23.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 23.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 23
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 22.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 22.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 22.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 22
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 21.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 21.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 21.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 21
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 20.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 20.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 20.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 20.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 20
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 19.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 19.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 19.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 19
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 18.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 18.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 18.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 18.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 18
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 17.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 17.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 17.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 17
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 16.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 16.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 16.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 16
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 15.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 15.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 15.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 15
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14.5
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 14
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 13.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 13.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 13.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 13
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 12.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 12.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 12.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 12
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 11.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 11.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 11.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 11
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 10.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 10.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 10.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 10.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 10
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 9.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 9.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 9.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 9
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 8.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 8.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 8.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 8
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 7.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 7.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 7.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 7
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 6.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 6.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 6.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 6.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 6
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 5.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 5.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 5.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 5
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 4.4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 4.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 4.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 4.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 4
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 3.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 3.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 3.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 2.3
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 2.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 2.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 1.2
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 1.1
01 กุมภาพันธ์ 2016
#ตอนที่ 1
01 กุมภาพันธ์ 2016