The Last Human

The Last Human

อ่านThe Last Human เรื่องย่อ Zuo Tianchen เป็นมนุษย์คนสุดท้าย ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีผีดิบกลายพันธุ์ เมื่อเขาแน่ใจว่าเขาเสียชีวิตเขาก็พบว่าวิญญาณของเขาย้อนกลับไปยังวันที่โชคร้ายเมื่อสิบปีก่อน เขาสาบานว่าจะปกป้องผู้คนที่มีความสำคัญต่อเขาในครั้งนี้และรวมตัวกับคนรักในอดีตของเขา การต่อสู้ของเขาเพื่อความอยู่รอดพร้อมกับความทรงจำของเขาในอีกสิบปีข้างหน้า!

The Last Human
#ตอนที่ 201210
30 พฤศจิกายน 2021
#ตอนที่ 280
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 279
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 278
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 277
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 276
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 275
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 274
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 273
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 272
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 271
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 270
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 269
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 268
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 267
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 266
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 265
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 264
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 263
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 262
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 261
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 260
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 259
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 258
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 257
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 256
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 255
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 254
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 253
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 252
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 251
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 250
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 249
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 248
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 247
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 246
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 245
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 244
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 243
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 242
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 241
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 240
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 239
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 238
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 237
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 236
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 235
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 234
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 233
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 232
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 231
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 230
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 229
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 228
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 227
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 226
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 225
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 224
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 223
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 222
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 221
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 220
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 219
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 218
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 217
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 216
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 215
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 214
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 213
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 212
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 211
23 กุมภาพันธ์ 2022
#ตอนที่ 200
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 199
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 198
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 197
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 196
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 195
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 194
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 193
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 192
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 191
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 190
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 189
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 188
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 187
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 186
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 185
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 184
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 183
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 182
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 181
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 180
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 179
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 178
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 177
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 176
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 175
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 174
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 173
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 172
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 171
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 170
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 169
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 168
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 167
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 166
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 165
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 164
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 163
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 162
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 161
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 160
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 159
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 158
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 157
25 กันยายน 2021
#ตอนที่ 156
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 155
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 154
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 153
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 152
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 151
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 150
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 149
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 148
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 147
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 146
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 145
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 144
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 143
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 142
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 141
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 140
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 139
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 138
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 137
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 136
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 135
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 134
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 133
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 132
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 131
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 130
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 129
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 128
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 127
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 126
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 125
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 124
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 123
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 122
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 121
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 120
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 119
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 118
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 117
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 116
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 115
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 114
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 113
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 112
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 111
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 110
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 109
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 108
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 107
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 106
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 105
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 104
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 103
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 102
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 101
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 100
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 99
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 98
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 97
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 96
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 95
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 94
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 93
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 92
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 91
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 90
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 89
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 88
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 87
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 86
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 85
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 84
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 83
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 82
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 81
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 80
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 79
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 78
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 77
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 76
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 75
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 74
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 73
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 72
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 71
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 70
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 69
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 68
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 67
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 66
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 65
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 64
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 63
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 62
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 61
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 60
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 59
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 58
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 57
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 56
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 55
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 54
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 53
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 52
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 51
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 50
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 49
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 48
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 47
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 46
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 45
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 44
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 43
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 42
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 41
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 40
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 39
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 38
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 37
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 36
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 35
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 34
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 33
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 32
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 31
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 30
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 29
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 28
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 27
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 26
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 25
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 24
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 23
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 22
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 21
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 20
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 19
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 18
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 17
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 16
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 15
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 14
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 13
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 12
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 11
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 10
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 9
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 8
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 7
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 6
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 5
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 4
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 3
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 2
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 1
01 มกราคม 2016