The Novel’s Extra (Remake)

The Novel’s Extra (Remake)

เมื่อตื่นขึ้นมา คิมฮาจินพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่คุ้นเคยแต่เป็นร่างกายที่ไม่คุ้นเคย<br /> โลกที่เขาสร้างขึ้นเองและเรื่องราวที่เขาเขียนแต่ยังไม่จบ<br /> เขากลายเป็นตัวละครพิเศษในนวนิยายของเขา เป็นตัวเติมที่ไม่มีความสำคัญต่อเรื่องราว<br /> เงื่อนงำเดียวที่จะหลบหนีคืออยู่ใกล้เนื้อเรื่องหลัก<br /> อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าเขาก็พบว่าโลกนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้น <h2><a href="https://skoiiz-manga.com/series/the-novels-extra-remake/" target="_blank" rel="noopener"><FONT COLOR=#FF6633>ติดตามผลงานของผู้แปลก่อนใครได้ที่นี่ คลิ๊กเลย</FONT></a></h2>

The Novel’s Extra (Remake)
#ตอนที่ 59
31 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 58
23 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 57
22 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 56
22 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 55
22 พฤษภาคม 2023
#ตอนที่ 54
27 เมษายน 2023
#ตอนที่ 53
23 เมษายน 2023
#ตอนที่ 52
23 เมษายน 2023
#ตอนที่ 51
19 เมษายน 2023
#ตอนที่ 50
22 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 49
19 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 48
18 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 47
14 มีนาคม 2023
#ตอนที่ 46
18 มกราคม 2023
#ตอนที่ 45
10 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 44
02 ธันวาคม 2022
#ตอนที่ 43
29 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 42
19 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 41
12 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 40
08 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 39
07 พฤศจิกายน 2022
#ตอนที่ 38
22 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 37
16 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 36
16 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 35
01 ตุลาคม 2022
#ตอนที่ 34
22 กันยายน 2022
#ตอนที่ 33
16 กันยายน 2022
#ตอนที่ 32
15 กันยายน 2022
#ตอนที่ 31
14 กันยายน 2022
#ตอนที่ 30
13 กันยายน 2022
#ตอนที่ 29
07 กันยายน 2022
#ตอนที่ 28
26 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 27
19 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 26
13 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 25
11 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 24
11 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 23
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 22
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 21
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 20
10 สิงหาคม 2022
#ตอนที่ 19
25 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 18
23 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 17
16 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 16
16 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 15
06 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 14
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 13
04 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 12
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 11
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 10
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 9
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 8
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 7
03 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 6
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 5
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 4
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 3
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 2
02 กรกฎาคม 2022
#ตอนที่ 1
30 มิถุนายน 2022