The Ravages of Time

The Ravages of Time

อ่านThe Ravages of Time หงสาจอมราชันย์ เป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสามก๊กโดยมีสุมาอี้เป็นตัวเดินเรื่อง และหลายๆ ท่านคงจะรู้สึกคุ้นเคยกับลายเส้นของเรื่องนี้กันเป็นอย่างดี ใช่แล้วครับ นี่คือผลงานอีกเรื่องของ อ.เฉินเหมา นั่นเอง หลังจากที่เคยสร้างความประทับใจให้กับคุณๆ ไปแล้วกับ “อมนุษย์ สามก๊ก” และ “เทพวิบัติ” และกับเรื่องใหม่นี้ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน

The Ravages of Time
#ตอนที่ 46
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 45
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 44
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 43
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 42
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 41
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 40
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 39
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 38
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 37
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 36
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 35
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 34
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 33
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 32
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 30.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 30.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 30.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 30.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 29
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 28
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 27
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 26
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 25
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 24
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 23
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 22
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 21.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 20.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 19.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 18.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 17.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 16.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 15.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 14.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 13.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 12.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.14
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.15
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 11.16
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 10.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 10.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 10.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 9.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 9.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 9.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 9.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 8.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 8.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 8.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 7.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 7.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 7.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 6.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 6.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 6.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 5.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 5.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 5.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 5.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 4.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 4.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 4.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 4.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 3.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 3.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 3.13
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 3.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 2.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 2.12
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 2.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 1.1
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 1.11
07 ตุลาคม 2011
#ตอนที่ 1.12
07 ตุลาคม 2011