UQ Holder!

UQ Holder!

ในปี ค.ศ. 2086 โคโนเอะ โทตะ หนุ่มน้อย ได้ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ด้วยความช่วยเหลือของ เอวานเจลีน เอ.เค. แม็คโดเวล ได้มอบความเป็นอมตะให้ โดยเปลี่ยนเป็นแวมไฟร์เช่นเดียวกับเธอ และพามาทดสอบที่กลุ่มอมตะ UQ Holder!

UQ Holder!
#ตอนที่ 133
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 131
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 130
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 129
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 128
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 122
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 121
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 120
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 111
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 110
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 106
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 104
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 99
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 97
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 94
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 93
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 92
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 91
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 89
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 87
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 86
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 82
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 80
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 79
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 78
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 76
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 75
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 74
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 72
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 71
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 70
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 69
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 67
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 63
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 62
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 61
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 58
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 57
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 53
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 52
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 50
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 49
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 47
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 46
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 39
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 37
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 34
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 32
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 29
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 27
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 26
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 24
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 20
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 17
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 16
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 14
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 13
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 11
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 9
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 6
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 5
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 4
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 2
07 มิถุนายน 2011
#ตอนที่ 1
07 มิถุนายน 2011