Veritas

Veritas

อ่าน Veritas พลังหมัดซัดแหลก<br /> เรื่องย่อ : นักเรียนมัธยมต้น มาคังรง เห็น ชายหนุ่ม ยูชอน ที่สามารถล้มคนเป็นสิบได้ที่สวนสาธารณะ เลยขอฝากตัวเป็นศิษย์ ยูชอนสั่งให้คังรงฝึกออกกำลังต่างๆ นาๆ เป็นเวลานานจนขึ้นชั้นมัธยมปลาย จึงสอนวิชาพลังอัสนีสายฟ้าที่ใช้ควบคุมและกำหนดลมปราณเป็นเวลาสองเดือน โดยให้หารูปแบบของศิลปะการต่อสู้เอง เละเล่าให้คังรงฟังว่าตนเองและเพื่อนมีศัตรู อีกหนึ่งปีให้หลังก็มีคนของยูเรเนียนเอากระดูกแขนของยูชอนที่มีฉายาว่าพยัคฆ์สายฟ้าที่ฆ่าตายมาให้คังรงในฐานะที่เป็นทายาทวิชาโบราณ โดยเล่าว่ายูเรเนียนเป็นการรวมตัวของผู้มีพลังพิเศษระดับโลกที่มีเป้าหมายหนึ่งคือกการสืบหาและเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้โบราณของเกาหลีซึ่งมีแนวทางบีอินบู (ผู้สืบทอดมีคุณสมบัติครบถ้วน) และอิลอินชอน (รุ่นละหนึ่งคน) ที่ทำให้ศิลปะไม่ถูกเผยแพร่เหมือนของจีนและญี่ปุ่น ทำให้ยูเรเนียนเป็นศัตรูกับผู้สืบทอดดั้งเดิมแบบพยัคฆ์สายฟ้า ยูเรเนียนให้คังรงไปเรียนที่โรงเรียนยูเรเนียนซันฮาในสังกัด ซึ่งมีการทดสอบระดับด้วยการสู้กับแอนครอยด์ และตั้งแต่ห้าปีก่อนก็มีการถ่ายทอดลมปราณเทียมที่เทียบเท่ากับการฝึกเป็นร้อยปี แต่สมาชิกสภานักเรียน วีร่า ลีนัส ได้พิจารณาว่า ไม่ใช้ทายาทพยัคฆ์สายฟ้า อย่างดีก็เป็นเพียงผู้ส่งผ่านศิลปะการต่อสู้ให้รุ่นต่อไป จึงไม่ควรได้รับลมปราณเทียม ตัวคังรงเองก็ไม่ได้สนใจเพราะเชื่อในแนวทางการสร้างความบริสุทธิ์ให้ปราณมากกว่า

Veritas
#ตอนที่ 81
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 80
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 79
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 78
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 77
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 76
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 75
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 74
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 73
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 72
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 71
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 70
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 69
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 68
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 67
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 66
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 65
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 64
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 63
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 62
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 61
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 60
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 59
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 58
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 57
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 56
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 55
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 54
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 53
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 52
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 51
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 50
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 49
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 48
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 47
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 46
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 45
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 44
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 43
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 42
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 41
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 40
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 39
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 38
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 37
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 36
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 35
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 34
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 33
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 32
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 31
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 30
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 29
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 28
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 27
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 26
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 25
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 24
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 23
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 22
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 21
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 20
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 19
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 18
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 17
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 16
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 15
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 14
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 13
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 12
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 11
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 10
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 9
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 8
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 7
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 6
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 5
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 4
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 3
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 2
01 มกราคม 2016
#ตอนที่ 1
01 มกราคม 2016