xxxHOLiC

xxxHOLiC

อ่านxxxHOLiC ความปรารถนาฉันจะทำให้มันเป็นจริงเอง นั้นเป็นคำพูดของคุณยูโกะ ผู้ตั้งร้านสมความปรารถนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงห้วงเวลา และขอยืมพลังจาก’วาตานุกิ คิมิฮิโระ นักเรียน ม.ปลาย ที่มีเคราะห์กรรม อันเนื่องจากสายเลือดอันเข็มข้นของผู้ทรงวิญญาณ ทำให้เขามักจะเห็นสิ่งลี้ลับ เหนือธรรมชาติได้ เขาได้เผลอเข้าไปในร้านๆ หนึ่ง ซึ่งดูพิลึกกึกกือ ในร้านมีผู้หญิงที่ชื่อ อิจิฮาระ ยูโกะ บอกว่า จะทำให้เขาสมปรารถนา โดยให้เขา มาทำงานพิเศษที่ร้าน แลกกับการลบล้างพลังนั้นให้ ในระหว่างที่ทำงานนั้น วาตานุกิก็ได้พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมากมาย และเค้าก็เข้าใจว่า “ไม่ใช่ความบังเอิญ ที่ทำให้เค้ามาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ แต่เป็นเพราะพรหมลิขิตต่างหาก ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ และโลกใบไหนๆ”

xxxHOLiC
#ตอนที่ 162
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 161
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 160
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 159
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 158
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 157
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 156
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 155
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 154
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 153
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 152
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 151
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 150
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 149
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 148
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 147
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 146
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 145
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 144
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 143
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 142
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 141
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 140
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 139
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 138
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 136
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 135
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 134
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 133
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 97
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 96
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 95
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 94
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 93
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 92
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 91
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 90
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 89
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 88
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 87
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 86
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 85
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 84
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 83
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 82
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 81
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 80
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 79
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 78
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 77
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 76
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 75
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 74
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 73
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 72
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 71
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 70
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 69
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 68
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 67
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 66
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 65
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 64
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 63
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 62
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 61
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 60
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 59
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 58
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 57
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 56
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 55
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 54
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 53
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 52
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 51
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 50
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 49
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 48
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 47
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 46
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 45
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 44
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 43
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 42
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 41
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 40
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 39
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 38
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 37
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 36
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 35
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 34
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 33
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 32
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 31
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 30
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 29
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 28
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 27
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 26
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 25
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 24
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 23
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 22
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 21
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 20
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 19
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 18
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 17
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 16
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 15
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 14
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 13
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 12
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 11
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 10
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 9
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 8
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 7
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 6
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 5
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 4
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 3
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 2
01 มิถุนายน 2020
#ตอนที่ 1
01 มิถุนายน 2020